Nu med enhedsforvaltning:
Tårnby reducerer i antallet af chefer

Fire forvaltninger smeltes sammen. Fra 2023 handler det om direktør-team, skarpe kerneopgaver og centre på tværs.
21. JUN 2022 9.41

TÅRNBY: Fra 2023 smelter Tårnby Kommunes fire forvaltninger sammen til en. Det sker for, at kommunen kan arbejde mere helhedsorienteret og målrettet. Omlægningen vil betyde en reduktion i antallet af chefer på rådhuset, lyder det fra kommunen.

Organisationsforandringen kommer oven på et ambitiøst 360 graders servicetjek af kommunen på opdrag fra Økonomiudvalget. 4.674 borgere, 1.137 medarbejdere, 168 ledere og 10 politikere medvirkede i servicetjekket, som mundede ud i fem anbefalinger, hvor den første og vigtigste var udvikling af en ny organisationsstruktur.

Detaljerne i, hvordan organisationen skal indrettes – fx placeringen af enkelte medarbejdere og opgaver samt den helt konkrete flytteplan – skal lægges fast i løbet af efteråret, men de overordnede træk ligger fast og er som følger:

De hidtidige fire forvaltninger (Økonomisk Forvaltning, Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen) nedlægges.

Veldefinerede opgaver

I stedet indføres der en såkaldt enhedsforvaltning, som ledes af en direktion bestående af kommunaldirektør Morten Winge, vicekommunaldirektør Johnny Sell og direktørerne Henriette Krag og Katrine Pedersen Birk, der begge kommer fra roller som forvaltningschefer i kommunen.

Under direktionen organiseres kommunen i 13 centre, som hver skal have en veldefineret kerneopgave over for en gruppe borgere eller over for kommunens egne enheder. 

Omlægningen vil betyde en reduktion i antallet af chefer på rådhuset. De ressourcer, der i den forbindelse frigøres, vil blive brugt til en styrkelse af bl.a. digitaliseringskompetencerne. Bedre understøttelse på IT/digitaliseringsområdet er nemlig et af de opmærksomhedspunkter, som er kommet ud af servicetjekket.

Den endelige beslutning om den nye organisering skal efter planen træffes af kommunalbestyrelsen 27. september. Inden da skal medarbejdere og ledere blandt andet deltage i workshops, hvor de kan komme med deres input til, hvor der eventuelt skal justeres i planen.

ka