DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Sygeplejersker alene tilbage, alle andre siger OK til OK21
Da overenskomstresultatet for blandt andre sygeplejerskerne blev præsenteret. Nu er det op til de to på billedet, Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen og Danske Regioners forhandler Anders Kühnau (S), at finde en løsning.
Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix

Sygeplejersker alene tilbage, alle andre siger OK til OK21

Dansk Sygeplejeråd ventes snarest at beslutte sig for et udspil.

Overenskomstforløbet på det offentlig område er nu officielt afsluttet med en enkelt undtagelse: Dansk Sygeplejeråd står sammen med Radiografrådet tilbage med ikke-godkendte overenskomster.

Sygeplejerskerne blev som nogle af de første færdige med deres urafstemning, men satte situationen på hold, indtil resultaterne fra de andre fagforeninger forelå. Det gør det nu, og de er alle sammen godkendt, både de kommunale, regionale og statslige overenskomster.

Forhandlingsfællesskabet, der håndterer de kommunale og regionale forhandlinger, har givet sin endelige godkendelse i dag, og i går gjorde Centralorganisationernes Fællesudvalg det samme for det statslige områdes vedkommende. Godkendelsen omfatter også Jordemødrene, som ganske vist stemte nej, men de har valgt at lade sig overtrumfe af deres paraplyorganisation Akademikerne, hvor resultatet som helhed blev et ja.

Parløb ventes

Teoretisk er en lignende løsning stadig en mulighed for sygeplejerskerne, som sammen med radiograferne er i en tilsvarende situation, idet de nemlig er de eneste i Sundhedskartellet, der har stemt nej til OK21-resultatet. De to fagforeninger ventes at ville køre parløb, sandsynligvis med et forsøg på genforhandling med KL og Danske Regioner, men Dansk Sygeplejeråd har endnu ikke truffet nogen beslutning.

Det må forventes, at KL og Danske Regioner er villige til en forhandling, men også at den næppe kan blive meget mere end kosmetisk. Den overordnede ramme er for længst fastlagt og er praktisk taget ens for alle fagforeninger. Det ligger ikke i kortene, at der vil blive givet nævneværdigt mere end det, men fordelingen mellem overenskomsternes enkeltelementer kan der formentlig justeres på.

Under forhandlingerne gælder de sædvanlige regler for arbejdsmarkedet, herunder at fagforeningerne kan udsende strejkevarsel, og arbejdsgiverne kan udsende lockoutvarsel, men første skridt er, at Dansk Sygeplejeråd beslutter sig for, hvordan man vil spille ud. Den beslutning ventes inden for få dage.