DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Færre indlæggelser og mindre tvang :
Syddanmark har succes med tættere samarbejde

Tættere samarbejde omkring unge i den regionale og kommunale psykiatri forbedrer de unges forløb.
10. SEP 2020 8.46

SYDDANMARK: Et satspuljeprojekt i Syddanmark har stor succes med bedre koordinering og faste kontaktpersoner mellem psykiatri, kommuner og bosteder. Formålet har været at sikre bedre støtte til børn og unge i psykiatrien, der både har brug for kommunens og de regionale indsatser. 

Og det er lykkedes. Det oplyser regionen, der har skabt en helt ny kultur på området. 

- Det bliver lettere, når vi arbejder i en fælles retning, hvilket er muligt i det her projekt. Denne arbejdsform giver en større direkte tilgængelighed for den enkelte patient og familie samt for medarbejdere på eksempelvis bosteder, fortæller Yvonne Reinholdt, der er oversygeplejerske på børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland.

Projektets overordnede formål spiller ind i den nye Psykiatriplan, hvor en af målsætningerne er mindre tvang. Til efteråret mødes projektets medarbejdere med personale fra en række syddanske kommuner for at sikre, at de gode takter fra projektet fortsætter efter projektets udløb i slutningen af 2020. 

Teamet i Esbjerg har haft 41 patienter tilknyttet projektet. Ud af de 41 patienter har seks patienter været indlagt med frihedsberøvelse - tvangstilbageholdelse på fareindikation inden tilknytning til projektet. Efter tilknytning til teamet kan der dokumenteres følgende fremgang med en enkel undtagelse:

På tre af patienterne har der ikke været tvang efter tilknytning til satspuljeprojektet.

En patient havde syv tvangsepisoder inden tilknytning og efter tilknytning har der været 17 tvangsepisoder. 

En patient havde 20 tvangsepisoder inden tilknytning til teamet og efterfølgende efter tilknytning har der kun været to tvangsepisoder.

En patient havde fire tvangsepisoder alene i Esbjerg og mange i Aabenraa inden miljøskift til Esbjerg. Efter tilknytning til teamet har der efterfølgende kun være tre tvangsepisoder. 

ibs