Sundheden blandt borgere i Grindsted skal undersøges igen

Forskere indledte undersøgelser af sygdom i Grindsted efter nye tilfælde af nervesygdommen ALS.
21. JUN 2022 6.21

Et enigt regionsråd har mandag aften besluttet igen at undersøge sundhed og sygdom blandt borgere i Grindsted efter de flere årtier gamle sager om forurening i byen. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse mandag aften. Man følger dermed den anbefaling, som en udvidet forskergruppe kom med i begyndelsen af året.

- Vi igangsatte den oprindelige sundhedsundersøgelse, fordi vi tager bekymringerne for sundheden blandt nuværende og tidligere borgere i Grindsted alvorligt, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (S) i meddelelsen.

- Efter et grundigt arbejde er den udvidede forskergruppe - i kølvandet på nye oplysninger og kritik af den oprindelige undersøgelse - kommet frem til anbefalinger om yderligere undersøgelser, og den anbefaling følger vi naturligvis.

Den seneste runde forskerundersøgelser blev indledt, efter at regionen blev gjort opmærksom på nye tilfælde af nervesygdommen ALS. Det gav tvivl om, hvorvidt der alligevel var øget sygdom blandt indbyggerne efter forurening fra blandt andet det tidligere Grindstedværk. 

Tidligere har forskerne undersøgt, om der var en øget sygdomsforekomst blandt borgerne. Men det var ikke tilfældet, mente man. Tre undersøgelser mere skal dog give et endnu bredere billede af forekomsten af sygdom i Grindsted. Resultaterne af undersøgelserne ventes klar omkring årsskiftet 2023-2024. 

Kemikalier i grundvandet

Den ene undersøgelse handler om sygdomsforekomst blandt borgere i Grindsted, en anden om sundhedsrisikoen for borgere i byen og en sidste om de sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen. 

Mange borgere i området nær den såkaldte generationsforurening ved det tidligere Grindstedværk har været utrygge. Området indeholder tusindvis af kubikmeter forurenet jord. Det stammer blandt andet fra spildevand og affald fra værket.

Det dumpede frem til 1962 store mængder tungmetaller, medicinalprodukter og opløsningsmidler i den såkaldte banegrav i Grindsted, og udledte op i 1970'erne store mængder kviksølv til Grindsted Å og til den kunstige sø Engsøen.

  • Grindstedværket blev grundlagt i 1924. Først producerede selskabet organiske kemikalier, men senere også lægemidler og vitaminpiller.
  • Helt frem til 1960 fortsatte værket med at udlede giftigt spildevand, og det har efterladt tusindvis af kubikmeter jord forurenet.
  • Op gennem 1940'erne og 1950'erne klagede blandt andre fiskere over forureningen af vandet omkring Grindsted Å.
  • Frem til 1975 deponerede Grindstedværket også affald på byens losseplads.
  • I 1990'erne udførte forskere fra DTU en række forskningsprojekter på byens gamle losseplads, og det blev konkluderet, at forureningen ville resultere i udsivning af kemikalier til grundvandet i århundreder frem i tiden.
  • I 2018 indleder man for første gang en undersøgelse af sundheden i Grindsted. Man vil finde ud af, om det er forbundet med en større sundhedsrisiko at bo tæt ved de omfattende forureninger. Det er der ikke, slår forskere fast.
  • Mandag har et enigt regionsråd besluttet, at man vil igangsætte nye sundhedsundersøgelser af borgerne i og omkring Grindsted. Resultaterne vil ligge klar i slutningen af 2023 og i begyndelsen af 2024.

Ritzau