Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Succes med e-learning som introduktion for nye medarbejdere

Sønderborg har siden efteråret budt alle nyansatte i Ældreservice velkommen med et tre timers elektronisk intro-program - som den første kommune i landet. Vurderingen efter de første måneders erfaringer er meget positiv

SØNDERBORG: - Medarbejderne synes, det er rart at få en god introduktion til arbejdet. Det giver tryghed at vide, hvordan organisationen er bygget op, at ha' siddet 'ansigt til ansigt' med direktøren, og at alt det nye er knap så fremmed, siger projektleder i Ældreservice, Tina Bøgild.

Indholdet i E-learning-programmet er bredt. Der er emner om ældrepolitikken og dens værdier, etisk kodeks, samarbejdsrelationer, IT-vejledninger og meget andet - alle relevante emner, som man skal have for øje som ansat i Ældreservice.

Ældreservice er en stor organisation bestående af en administration, 12 plejecentre, fire hjemmeplejedistrikter og en hjemmesygepleje-enhed, og det kan være vanskeligt at nå ud til alle og implementere et fælles værdigrundlag. Det råder E-learningen bod på, når alle får de samme informationer. Kursisterne 'quizze' også undervejs, og afprøver hermed løbende deres viden.

- I øjeblikket er alle ansatte i Ældreservice ved at komme igennem introduktionskurset. Vi forventer, at alle medarbejdere har gennemgået kurset til sommer. Derefter vil det kun være nyansatte, der kommer på E-learning-kurset. Således har nu over 1.000 medarbejdere ud af ca. 1.600 været tilmeldt et hold siden starten i november 2010. Man kan vælge at se hele introen på én gang eller ad flere omgange, fortæller Tina Bøgild.

En stor fordel - ud over det fælles grundlag - er, at introen er med både lyd og billede, og dermed en stor hjælp for ansatte med læsevanskeligheder.

Teknisk servicemedarbejder Andreas Andresen på plejecentret Caroline Amalie Gården har gennemgået introen og synes, den var givende, selv om han har været ansat i 13 år:

- Selvfølgelig vidste jeg meget af det i forvejen, men de fleste her arbejder jo med pleje, og det er vigtigt for mig, at det værdigrundlag, jeg arbejder på, er fælles gods med de andre, siger han.

E-learning programmet er udviklet i samarbejde med firmaet Guide2Know, hvis forretningsidé er udsprunget af nogle praktiske udfordringer, som grundlæggerne havde inden for deres tidligere virke i luftfartsindustrien. Her skulle man bl.a. sikre, at samtlige medarbejdere kendte sikkerhedsreglerne til bunds, og her blev e-learning-modellen den gode løsning.

Det er direktør i Sønderborg Kommunes Ældreservice, Tim Hansen, der byder velkommen på introen og han er også den, der har arbejdet for at indføre en fælles elektronisk introduktion:

- Jeg ser en god introduktion som en nødvendig grobund for en fortsat kompetenceudvikling af hver enkelt medarbejder. Det er helt afgørende, at vi fremadrettet udvikler medarbejderne, så vi er rustet til de nye opgaver, som kommer til kommunerne de kommende år", siger han.

Formand for seniorudvalget, Jesper Rosanes (K), er på linje:

- Politisk er det meget positivt, at byrådets målsætning omsættes til kompetenceudvikling af medarbejderne. Det er til gavn for borgerne, at de hver dag oplever motiverede og dygtige medarbejdere, siger han.

mou

Foto: Kim Toft Jørgensen