Sket i ugen:
Strejkestop og afbrydelse af generalforsamling i utide

Sygeplejerskekonflikten er enten afværget eller blot udsat. Danske Regioner kunne ikke holde på sine generalforsamlingsdeltagere, så mødet måtte lukke ned før tid.
22. MAJ 2021 9.11

I dag ville sygeplejerskernes strejke have været i fuld gang, hvis ikke forligsmanden forleden havde fremsat et mæglingsforslag og udsat konflikten. Lidt uvant for mæglingsforslag gav det præcis nul kroner, selvom strejkevarslet netop skyldtes utilfredshed med den løn, der var resultatet af det generelle overenskomstresultat.

I stedet nedsættes en lønkomité, foreslået af Fagbevægelsens Hovedorgansiation FH og tiltrådt af regeringen, som skal komme med forslag til en fremtidig løsning. Om strejken dermed er afværget eller blot udsat, vil vise sig når sygeplejerskerne har stemt om mæglingsforslaget 14. juni.

Uden sammenhæng i øvrigt har sygeplejerskernes vigtigste forhandlingsmodpart Danske Regioner holdt generalforsamling, der cementerede en forbrødring med KL, men derefter endte forsmædeligt i utide, fordi deltagerne sivede fra den virtuelle generalforsamling i så stort antal, at de resterende ikke længere var beslutningsdygtige, og mødet måtte slutte abrupt midt i behandlingen af et forslag.

På den kommunale front blev Jammerbugts borgmester kaldt inhabil i en sag om små penge og store principper, mens Aarhus-rådmand Jette Skive blev frikendt for en mistanke om politiske direktiver til sin direktør. En besked om at "tænke DF" var blot "frisprog", lød konklusionen i en undersøgelse kommunen selv havde foranstaltet

I denne uge tog Danmark endnu et stort skridt mod en total genåbning. Det betød blandt andet, at lempede regler giver flere gyldige coronapas. Se DK Nyts coronatema.

Miljøstyrelsen har nye anbefalinger frem mod den kommende affaldsplan: Ny tekstilindsamling skal kun være til udslidt tøj. Se DK Nyts affaldstema.