Stor interesse for at blive frilandsby og -ø

40 landsbyer og øer vil gerne kunne agere uden lovmæssige barrierer for den lokale udvikling, viser henvendelser til forsøgsordning.

I alt 40 landsbyer og småøer fordelt over 28 kommuner har meldt sig på banen for at blive frilandsby eller -ø, oplyser Landdistrikternes Fællesråd. Næste år anbefaler rådet hvilke ti, der skal have grønt lys fra Christiansborg til at blive egentlige frilandsbyer eller -øer.

Baggrunden for forsøgsordningen er en politisk aftale fra 2021, ”Mere liv i bymidter og landdistrikter”, hvor formålet netop er at afdække interessen for at få dispensation for lovgivning, der på den ene eller anden måde hindrer udviklingen. I den første fase af forsøget fra 1. marts til 1. juni i år har de 40 landsbyer og øer så beskrevet deres lokale projekt og den lovgivning, der lå til hinder for udførelsen.

Det kan være opførelse af boliger og boformer, hvor fx tiny houses må opgives pga planlov og lokalplanlægning. Det kan være produktion af grøn energi, som mange lokalsamfund har på forsøgsønskesedlen, hvor kystbeskyttelsesloven bremser småøer i at sætte vindmøller, solceller eller anden grøn energiproduktion op. Endelig så kan styrelsesloven spænde ben for ønsker om sundhedssamarbejder mellem frivillige og professionelle i fx fri-plejehjem, landsby-plejehjemme eller i nye hjælper-tjenester.

Stort uforløst potentiale

Stærke fællesskaber og handlekraft gør at mange landsbyer og øer er særligt proaktive i forhold til at skabe en bæredygtigt udvikling på landet, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

- De mange ansøgere giver et fingerpeg om et stort uforløst potentiale i landdistrikterne, og jeg er glad for, at de med forsøgsordningen kan blive sat fri til at forme fremtidens bæredygtige boliger og energiproduktion i tråd med nutidens behov, siger han.

Også indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen (S) har noteret sig initiativrigdommen fra de små lokalområder

- Den store interesse for grønne løsninger i interessetilkendegivelserne vidner om, at borgerne i landdistrikterne også er parate til at løfte en del af ansvaret for, at vi som land kommer i mål med vores grønne omstilling. Det er meget glædeligt, siger ministeren.

Såfremt der er politiske opbakning til forsøgsordningen, vil den kunne påbegyndes i de ti udvalgte landsbyer eller øer i januar 2024.

cwa