Stor del af unge anbragte mister kommunal støtte når de fylder 18

KORT NYT18. MAJ 2022 11.35

En tredjedel af alle unge anbragt i plejefamilier eller på institution mister al kommunal støtte, når de fylder 18 år, viser en undersøgelse, som Bikubefonden har fået foretaget. Det skriver Politiken. Kommunerne har mulighed for at tildele såkaldte efterværn til de unge anbragte, men kun 11 procent af målgruppen har støtte frem til de fylder 23 år. For mere end halvdelen af de ofte sårbare unge slutter efterværnet, inden de fylder 20 år, og for næsten en tredjedel sker det, inden de fylder 19. 

- Unge, der har været anbragt, står i stor stil alene og uden netværk, når de er 18. Det er meget få, der er i efterværn, og de, der er, er det i alt for kort tid. Vi ved, at de er sårbare, og alligevel slipper vi dem. Sammenligner man med øvrige unge, flytter de typisk hjemmefra, når de er omkring 22 år, og mange har derefter fortsat en hånd i ryggen fra deres forældre. Det er en stor forskel, siger direktør i Bikubenfonden Sine Egede Eskesen.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af registerdata fra knap 50.000 unge mellem 18 og 23 år i perioden fra 2010 til 2020. Bikubenfonden, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne, Børns Vilkår, De Anbragtes Vilkår og Foreningen af Døgn- og Dagtilbud arbejder sammen, i Policy Lab, på at forbedre anbragte unges overgang til voksenlivet. Her mener man, at det bør være en rettighed for udsatte unge at få efterværn, der gælder frem til de fylder 25 år med mulighed for at forlængelse til det 27. år.

cwa