DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Støjklager kuldsejler stort boligprojekt i Vallensbæk
Foto: Vallensbæk Kommune

Støjklager kuldsejler stort boligprojekt i Vallensbæk

Vallensbæk Kommune føler sig efterladt med "en masse spørgsmål".
16. MAR 2021 12.27

VALLENSBÆK: Et markant 14 etagers boligbyggeri med 512 lejligheder ud mod Køge Bugt Motorvejen er sendt til tælling af Planklagenævnet, som har ophævet lokalplanen. Dermed kan den ikke udmøntes i sin nuværende form, oplyser Vallensbæk Kommune.

Vallensbæk Byhave var tænkt at skulle "være æstetisk smuk og præget af god kvalitet, gennemtænkte smarte og klimasikrede boliger", hed det i kommunens beskrivelse af det nu kuldsejlede projekt. Lokalplanområdet omfattede diverse erhvervsejendomme, der skulle rives ned for at give plads til boligerne.

Planklagenævnet kom ind i sagen efter naboklager over støjgener, og det er netop, hvad ophævelsen af lokalplanen bygger på. Der er også klaget over kommunens miljøscreening, men den klage finder Planklagenævnet uaktuel i og med, at det ophæver lokalplanen. I stedet ophæver nævnet også kommunens screeningsafgørelse.

Hvad der herefter vil ske, henstår indtil videre i det uvisse. Situationen efterlader Vallensbæk Kommune med "en masse spørgsmål, som vi i den kommende tid vil gennemgå og forholde os til", hedder det lakonisk på kommunens hjemmeside

Se Planklagenævnets afgørelse.