Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Stikprøve viste fejl i fire af otte børnesager i Varde

Mange kommuner laver fejl i sagsbehandlingen.
26. AUG 2020 11.00

VARDE: Et årligt revisionsbesøg i børne- og familieafdelingen sidste år i Varde har vist, at der var fejl i fire af otte undersøgte sager om foranstaltninger til børn og unge med problemer i familien.

I alt fandt revisionen seks fejl i de fire sager, fremgår det af et bilag til et møde i udvalget for børn og læring:

  • I en sag var den børnefaglige undersøgelse ikke lavet forud for iværksættelse af foranstaltning.
  • I to sager var der ikke lavet handleplan.
  • I to sager var der ikke givet tilbud om støtteperson til forældrene i forbindelse med anbringelse.
  • I en sag var der ikke taget stilling til forældrebetaling i forbindelse med anbringelse.

Revisionen konkluderer, at sagsbehandlingen 'som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde', men at der er 'et rimeligt højt fejlniveau' for foranstaltninger.

Kommunen er i gang med et forløb i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force, der skal forbedre sagsbehandlingen, og revisionen afventer, om det vil slå igennem i dette års revision.

- Jeg ved, at man har lavet justeringer på nogle ting og lavet nogle instruktioner og nogle flere vejledninger og så videre i, hvordan tingene skal køre, så jeg er egentlig fortrøstningsfuld i forhold til, at det bliver bedre, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring, til JydskeVestkysten.

Mange kommuner laver fejl

Varde er langt fra den eneste kommune med fejl i børnesagerne, og problemet har stået på i årevis. 

I perioden 2016-2018 ophævede Ankestyrelsen fx 51-55 pct. af sagerne om akut tvangsfjernelse, fordi betingelserne for at træffe afgørelsen ikke var opfyldt, oplyste social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i februar i et svar til Folketingets socialudvalg.

I 2019 gav Anketyrelsen kommunerne pålæg om at lave en børnefaglig undersøgelse i 16 pct. af sager om tvangsanbringelser, og i 2 pct. fik kommunerne pålæg om at lave en handleplan, oplyste hun også.

I et såkaldt Børnesagsbarometer er Ankestyrelsen begyndt at lave en årlig stikprøveundersøgelse af kommunernes behandling af sager om udsatte børn. Barometrets 2020-rapport er baseret på 735 sager fra 37 kommuner og viser blandt andet, at:

  • 66 pct. ikke overholdt en frist på fire måneder for at afslutte den børnefaglige undersøgelse.
  • 5 pct. ikke overholdt kravet om en samtale med barnet som led i den børnefaglige undersøgelse.
  • 45 pct. ikke overholdt kravet om en børnesamtale forud for afgørelse i sagen.
  • 21 pct. manglede en handleplan for den aktuelle foranstaltning.