DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Statsrevisorer utilfredse med klagenævns træge afgørelser

Nævnenes Hus skulle effektivisere stridssager mellem borgere og myndigheder, men sagerne hober sig op.
19. MAR 2021 15.03

Borgerne må vente unødigt længe på at få svar på deres klager, fremgår det af en beretning fra Rigsrevisionen. I deres bemærkninger finder Statsrevisorerne det "utilfredsstillende, at Erhvervsministeriet fire år efter etableringen ikke har sikret tilfredsstillende sagsbehandlingstider og produktivitetsforbedringer i Nævnenes Hus".

Det er anden gang på mindre end et år, at Erhvervsministeriet revses for ikke at nedbringe gamle klagesager. Miseren har rod i udflytning af statslige arbejdspladser i 2017, hvilket afstedkom en ophobning af sager, da Nævnenes Hus blev oprettet.

I 2020 kritiserede Folketingets Ombudsmand de længere sagsbehandlingstider for sagerne. Dengang var det "uacceptabelt".

1.100 gamle sager

Formålet med at etablere den nye styrelse var ellers at effektivisere sagsbehandlingen og reducere omkostningerne til betjeningen af 19 nævn. Men sagsbehandlingstiderne er enten steget eller er uændrede i de fleste nævn og kun faldet i fem nævn.

Eksempelvis kan en klage over, at en borger har fået lov til at bygge et sommerhus i et beskyttet naturområde betyde, at borgeren må vente i flere år på at få afklaret, om han kan bygge huset.

Nævnenes Hus betjener en række uafhængige domstolslignende nævn. Klagenævnet behandler sager og forbereder afgørelsesudkast til nævnene, så de kan løse konflikter mellem borgere, virksomheder og myndigheder.

I slutningen af februar 2020 var der tilsammen i de to nævn over 1.100 gamle sager, som stammede fra før 1. juli 2018.

Ritzau

Se Rigsrevisionens beretning.