Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SOSU-elever er topmotiverede

I en helt ny undersøgelse, Rambøll har lavet for KL og FOA, svarer ni ud af ti SOSU-elever, at de i høj grad eller meget høj grad har lyst til at starte på uddannelsen

Stort set alle SOSU-elever er glade for faget og topmotiverede for at gennemføre uddannelsen. I en helt ny undersøgelse svarer ni ud af ti SOSU-elever, at de i høj grad eller meget høj grad har lyst til at starte på uddannelsen. Undersøgelsen præsenteres på en konference om praktik i SOSU-uddannelsen den 10. marts i Nyborg.

- Det er meget flot, at stort set alle SOSU-elever er så topmotiverede. Det er der ikke mange andre uddannelser, der kan præstere. Det er vi glade for i kommunerne. For det betyder meget for os som arbejdsgivere og for vores borgere, at vi har medarbejdere, der er glade for deres fag, siger Erik Nielsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg i en pressemeddelelse fra KL.

Det er Rambøll, der har foretaget undersøgelsen for KL og FOA. Rapporten viser, at netop fordi så mange elever er topmotiverede ved studiestart, er det kun ca. 20 pct. af eleverne, der er på et tidspunkt kommer i tvivl og overvejer at stoppe deres uddannelse.

Det er meget lavt i forhold til andre erhvervsuddannelser. Undersøgelsen viser, at det er et fåtal, der faktisk stopper, men Rambøll har i undersøgelsen søgt at gå i dybden med årsagerne til det frafald, der trods alt sker, og hvad man kan gøre for at forhindre det.

- For at forebygge frafald er det vigtigt, at de reelt frafaldstruede modtager den støtte, de har behov for, så grundlaget for at de gennemfører uddannelsen, er så godt som muligt. Det kræver nødvendigvis, at vejlederne omkring eleverne bliver dygtigere til at spotte dem i tide, siger Karen Stæhr, Sektorformand i FOA.

Rapporten konkluderer, at hvis man skal opnå et endnu lavere frafald fra SOSU-uddannelsen, så vil det kræve en ekstra indsats, hvor de elever, der er i fare for at holde op, følges meget nøje både på skolerne og på praktikstederne.

mou