Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sønderborg styrker psykiatrien

Forvaltningerne Sundhed og Handicap og Ældreservice med til sammen 4.000 ansatte samles under central ledelse

SØNDERBORG: Borgere, der har været patienter på hospitalet og psykisk sårbare borgere i Sønderborg Kommune kan se frem til en bedre sammenhængende støtte. Det forventer direktøren for ca. 4.000 medarbejdere, Tim Hansen, der nu kan samle medarbejderne under én fælles ledelse.

- Vi sætter turbo på at styrke fagligheden, og f.eks. etablerer vi en selvstændig afdeling for psykiatrien med egen afdelingschef for tydeligt at markere, at det er et område, der skal styrkes. Vi fastholder en stærk stab for Sundhedsfremme og Forebyggelse og styrker deres indsats, så det også sigter mod at forebygge forværring i sygdom og evt. indlæggelse for dem der allerede modtager hjælp, støtte og sygepleje fra kommunen. Især psykisk sårbare og udsatte grupper vil opleve en bedre sammenhæng mellem regionens og kommunens tilbud, oplyser Tim Hansen.

- Formålet med at sammenlægge de hidtidige forvaltninger, Sundhed og Handicap og Ældreservice, er at skabe en stærk central ledelse for vores ca. 4.000 ansatte inden for det område - med plads til decentral udvikling og udfoldelse.

- Vi skal blive bedre til at tilbyde borgerne en mere sammenhængende og rehabiliterende indsats, så de bedre og hurtigere kan klare sig uden hjælp. Vi skal styrke indsatsen for de senhjerneskadede og forsøge at få oprettet flere skånejobs til brugerne på vores værksteder. Og vi skal fagligt set udvikle os til gavn for borgerne og blive markant bedre til at holde byrådets budget, fastslår Tim Hansen.

Den nye forvaltning får navnet 'Social og Sundhed' og består af to stabsenheder, Staben med Helle Mønsted Nielsen som chef og Sundhedsfremme og Forebyggelse med Susanne Gyldenhof som chef.

Kommunens tilbud til sårbare borgere, syge og ældre er fremover opdelt i disse afdelinger:

• Sundhed og Senior med Bente Larsen som chef.
• Handicap - hvor stillingen er opslået.
• Psykiatri og Udsatte - hvor stillingen er opslået.
• Plejecentre med Lene Corydon-Petersen som chef.
• Myndighed med Joan Slaikjer Hansen som chef.

Som en langsigtet løsning undersøges mulighederne for at overtage dele af lejemålet på Augustenborg Sygehus, når det om nogle år bliver ledigt.