Social støtte er afgørende for arbejdsmiljøet - også ledernes
Foto: Nicola Fasano, Ritzau Scanpix

Social støtte er afgørende for arbejdsmiljøet - også ledernes

Risiko for langtidssygefravær på baggrund af vold og trusler mindskes, hvis der er social støtte at hente på arbejdspladsen.

Ansatte i social- og sundhedssektoren er i højere grad udsatte for vold og trusler på arbejdet end landsgennemsnittet. Dermed er ikke mindst en række regionale arbejdspladser væsentligt mere udsatte. Det er en af konklusionerne fra rapporten Psykosocialt arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser fra Københavns Stressforskningscenter. 

De negative effekter af vold og trusler kan dog reduceres, hvis der er social støtte at hente på arbejdspladsen. Analyserne i rapporten viser således, at medarbejdere, som har oplevet vold eller trusler om vold på arbejde, har en mindre risiko for langtidssygefravær, hvis de oplever høj social støtte fra ledelsen og kollegaer.

Bag rapporten står en gruppe forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital.

Ledernes arbejdsmiljø
Rapporten viser endvidere, at lederne spiller en central rolle for det psykosociale arbejdsmiljø, men der har manglet viden om ledernes eget arbejdsmiljø. Rapporten viser, at ledere på regionale arbejdspladser, der føler, at de ikke har indflydelse på eget arbejde, giver høj risiko for, at de bidrager til en såkaldt 'lav social kapital' – et begreb, der bruges til at sige noget om samarbejdet – på arbejdspladsen. Også i forhold til lederne er det vigtigt med social støtte, skriver forskerne i rapporten.

De konkluderer, at arbejdspladser, hvor ledere oplever lav jobkontrol, har næsten 200 pct. større risiko for at opleve lav social kapital, hvis lederen samtidig oplever lav social støtte fra sin nærmeste leder. Denne risiko halveres, hvis lederen oplever høj social støtte fra sin nærmeste leder.

Seniorforsker Birgit Aust fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø peger på, at det i høj grad handler om motivation, om ressourcer og om at sætte de rigtige rammer for en arbejdsmiljøindsats, hvis man vil lykkes med en arbejdsmiljøindsats.

Hun og kollegerne anbefaler således fire forudsætninger, der bør være til stede:

  • En grundig problemanalyse, som sikrer, at indsatser passer til problemstillingen.
  • Afklaring af realistiske forventninger til indsatsen i forhold til de ressourcer, man har til rådighed.
  • Inddragelse af medarbejdernes viden og erfaringer i forhold til problemstillingen og potentielle løsninger.
  • Kontinuerlig støtte fra ledelsen.

ka

Rapporten er udarbejdet af Københavns Stressforskningscenter i samarbejde med Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. 

Københavns Stressforskningscenter består af forskere fra Afdeling for Socialmedicin ved Københavns Universitet, Arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Universitetshospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt