Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sms bekæmper fravær og forglemmelser

Med et bip i lommen bliver Aarhus-elever mindet om at komme i skole, om aflyste timer eller manglende afleveringer
6. OKT 2011 13.09

AARHUS: Sms er et effektivt redskab for aarhusianske folkeskoler til at nedbringe fravær og sikre god kommunikation med elever og forældre, viser erfaringer fra skoler i Aarhus 17 aarhusianske folkeskoler har med succes valgt systematisk at tage skolernes sms-tjeneste i brug efter sommerferien. Med et bip i lommen bliver elever mindet om at komme i skole, om aflyste timer eller manglende afleveringer, og forældre bliver mindet om at komme til forældremøder og vigtige samtaler.

Blandt skolerne er Aarhus Kommunes 10.-klassescenter, Center 10 Aarhus Highschool, hvor skoleleder Poul Højmose er glad for systemets muligheder. Her modtager både elever og forældre sms’er ved elevfravær og manglende afleveringer.

- Mellem en fjerdedel og en tredjedel af vores elever modtager systematisk beskeder fra os. Og min erfaring er, at det har en meget positiv indvirkning på både fraværet, afleveringerne og elevernes trivsel, siger Poul Højmose.

Flere afleveringer
Skolernes brug af sms varierer afhængig af, hvilke udfordringer de står over for. Fravær er langt fra den eneste udfordring, som smstjenesten imødegår. Skolerne bruger også systemet ved aflysning af timer i udskolingen, eller når lærere, rengøringspersonale eller forældre skal have beskeder med kort varsel.

Kristian Würtz, (S) rådmand for Børn og Unge, er godt tilfreds med skolernes nye erfaringer:

- Vi ved, at der er en direkte sammenhæng mellem fravær og karaktergennemsnit. Sms-forsøgene viser, at der bliver skabt en bedre kontakt til forældrene, at eleverne kommer i skole, og at lærere skal bruge mindre tid på at samle op på manglende afleveringer. Derfor vil jeg opfordre skolerne til at benytte sig af mulighederne, siger Kristian Würtz.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/with/3822293089/