DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Slagelse-flertal vil være første dominobrik

Slagelse-flertal vil være første dominobrik

En overrasket udvalgsformand satser nu på at gøre vandplanerne spiselige for de borgerlige, og viceborgmesteren håber, at Slagelses forkastelse af vandplanen følges over hele landet
4. JUN 2012 7.00

SLAGELSE: - Hvis Slagelse bliver eneste kommune, der forkaster en vandplan, så bliver vi nok banket på plads. Men hvis nu der er flere over hele landet, bliver de inde på Christiansborg jo nødt til at høre på os i kommunerne. Sådan vurderer viceborgmester Stén Knuth (V) situationen, efter at et snævert flertal – som han selv var en del af – onsdag overrumplende forkastede planen, der ellers lå klar:

Nemlig en vandløbsplan for vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering, åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af faunaspærringer samt en indsats for bedre spildevandsrensning i det åbne land og ændring af regnbetingede udløb. Med andre ord en af de meget omtalte vandhandleplaner, og i Slagelse skulle den i offentlig høring fra 8. juni til 31. august, drøftes på et offentligt arrangement 28. juni og endeligt vedtages senest den 22. december – som lovkravet er.

En bunden opgave
Som det fremgår af kommunens sagsfremstilling, har der til nu ingen konkrete ændringsforslag været til handleplanen, men landboforeningen Gefion 'udtrykker sin generelle utilfredshed med Statens indgriben i ejendomsretten og frygter store oversvømmede arealer som følge af planens realisering.'

- Jeg havde regnet med, at planen ville komme i høring, sådan som økonomiudvalget havde indstillet, siger en overrasket udvalgsformand Ib Larsen (SF) til dknyt. Men under byrådsmødet stillede næstformand i teknik- og miljøudvalget Henrik Brodersen (DF) forslag om at trække planen tilbage i udvalget, og det undlod Peter Lotinga (løsg.) at stemme for. Så med 15 for (K-V-DF) og 15 imod (S-SF) blev der stemt om selve indstilingen, og da Lotinga stemte med den borgerlige fløj, er forslaget forkastet – og heller ikke tilbage i udvalget.

- Men jeg ser ikke anden vej end at få det tilbage i udvalget, siger Ib Larsen. Det er jo en bunden opgave, og forvaltningen har lavet et fremragende stykke arbejde, selv om flertallet nu mener, det er noget makværk. Det har landbruget jo dikteret dem til at sige. Men vi må tage den op efter ferien, se den grundigt efter og så prøve at få den vedtaget med en høring i løbet af efteråret.

Det må de selv klare

Stén Knuth hælder først og fremmest sit hovede til, at der i Folketinget er lagt op til en faktahøring i efteråret. En høring, der sætter tvivl ved, om der overhovedet kan opnås den kvælstofreduktion, statens vandplaner tager udgangspunkt i:

- Hvis det hele hviler på et forkert grundlag, er det da tosset ikke at vente på den høring. Som jeg ser det nu, er der flere kommuner, der læger mærke til, hvad der sker i Slagelse, og jeg håber blot, at vi kan blive første dominobrik i en række ud over hele landet.

- Den plan vil jo stoppe al grødeskæring og blot betyde, at vi igen får nye oversvømmede marker. Og hvad angår det med kvælstofreduktionen, så tror jeg på, at der findes andre virkemidler.

Formanden for KL's udvalg for teknik og miljø Martin Damm (V) betragter 22. juni som sidste frist, hvor vandplanerne efter loven skal være sendt i høring – nemlig senest seks måneder efter statens offentliggørelse, der skete 22. dec. 2011.

Den dato kan Slagelse ikke nå: I hvert fald er Ib Larsen ikke indstillet på nu kun at lade forvaltningen bruge en uge på at rette planerne til, så de vil kunne samle flertal.

- Hvad Slagelse skal gøre? Det vil jeg ikke råde dem i, siger Martin Damm. Det må de selv klare.

--BILLEDE2--

Bæredygtigt landbrug har stævnet staten for vandplanerne og ønsker opsættende virkning under sagen. Ifølge stævningen vil vandplanerne medføre, at landbruget taber værdier for 75 mia. kr., fordi 500.000 hektar landbrugsjord forsumper, når vandstanden hæves i tusinder af kilometer vandløb. Dertil kommer driftstab i milliardklassen.