DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Skolevejsanalyser peger på projekter for 238 mio.

Skolevejsanalyser peger på projekter for 238 mio.

Ny analyse med fokus på særlige trafikale udfordringer i Aarhus prioriterer, hvor man kan få bedst mulig sikkerhed og mest kvalitet for pengene

AARHUS: Teknik og Miljø og Børn og Unge igangsatte i 2010 en undersøgelse af skolevejene for samtlige folkeskoler i Aarhus Kommune. Skolevejsanalysen indeholder en prioriteret liste med 243 anlægsprojekter til et anslået beløb på 238 mio. kr. Alle projekter har det formål at gøre skolevejene mere sikre for de aarhusianske skolebørn.

- Med skolevejsanalysen har vi nu et redskab, der gør os i stand til at vælge de bedste projekter, der giver os den største sikkerhed for børnene, samtidig med at vi får mest muligt for pengene. Et godt samarbejde mellem Børn og Unge og Teknik og Miljø, sikrer den bedste prioritering af projekterne på såvel de offentlige veje og stier som på skolernes interne arealer , siger rådmand for Teknik og Miljø, Laura Hay (V).

Som en del af skolevejsanalysen er der udpeget en anbefalet skolerute for hver enkel boligadresse i hvert skoledistrikt. De 243 anlægsprojekter skal gøre ruterne trafiksikre og trygge, så ruterne bliver de foretrukne skoleveje for alle skolebørn.

- Teknik og Miljø sætter skolevejene højt på dagsordenen. Jeg ønsker, at så mange skolebørn som muligt cykler eller går til skole. Vi skal derfor reducere antallet af børn, der bliver kørt i skole, for det er i stor udstrækning ind- og udstigningssituationen, der udgør en risiko for børnene ved skolerne. En gå- eller cykeltur til skole styrker også børnenes trivsel, sundhed og læring, siger rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz (S).

Analysen indeholder en prioriteringsliste, som er udarbejdet på baggrund af grundige analyser af effekten af de investeringer, man kan foretage i trafiksikkerheden det pågældende sted. Metoden viser, hvor og hvordan pengene giver mest trafiksikkerhed.

Som eksempel på et anlægsprojekt, der fremmer trafiksikkerheden, kan nævnes plantning af et træ for at undgå parkering og dermed bedre oversigtsforhold. Dette tiltag har en anslået udgift på 10.000 kroner. Et andet eksempel er anlæggelse af en støttehelle til omkring 40.000 kroner. Der er således tale om, at trafiksikkerheden for de aarhusianske skolebørn kan øges for relativt små beløb.

Skolevejsanalysen indgår i byrådets anlægskonference den 7. februar.
I anlægsprogrammet for 2011 og 2012 er sikring af skolevejene også opprioriteret.

mou

Se skolevejsanalysens resultater her