Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Skolestartere skal være bedre til dansk

Alt for mange børn i Aarhus taler ikke et alderssvarende dansk, når de begynder i skole. Det vil rådmanden for børn og unge nu gøre noget ved
10. APR 2012 9.15

AARHUS: Alle børn skal kunne tale et alderssvarende dansk, når de begynder i skole. Derfor beder rådmand for børn og unge i Aarhus, Kristian Würtz (S), nu om byrådets opbakning til at investere 15 mio. kr. af magistratafdelingens opsparing i en skærpet indsats i vuggestuer, dagpleje, hos sprogvejledere og i et styrket samarbejde med forældrene.

I dag er det næsten tre ud af fire sprogscreenede skolestartere, som ikke har tilstrækkelige dansk-færdigheder, og det er ikke tilfredsstillende, siger Kristian Würtz, der peger på, at udfordringen allerede kan ses, når børnene begynder i børnehaven.

- Børnenes dansk er ganske enkelt for dårligt, når de begynder i børnehaven.
Praktisk talt alle de tosprogede børn - og mere end hver tiende med dansk som modersmål - vi sprogvurderer som treårige, har ikke et alderssvarende dansk. De får så heldigvis et gevaldigt løft i børnehaven. Men det betyder, at vi er nødt til at sætte målrettet ind i vuggestuer og dagplejen, og vi skal have styrket samarbejdet med forældrene. Deres indsats er selvfølgelig meget afgørende, siger Kristian Würtz.

Skolebegyndere er sprogscreenet
Baggrunden for forslaget om at styrke den målrettede tidlige indsats
er, at Aarhus Kommune for syvende gang har sprogscreenet skolebegyndere med dansk som andetsprog. I alt 556 børn er sprogscreenet. De udgør 18,2 pct. af den samlede gruppe børn, som skal begynde i skole efter sommerferien.

Resultatet af årets sprogscreening er, at andelen af børn med et alderssvarende dansk sprog er steget fra 27,1 til 27,5 pct.

I år har det for første gang været muligt at sammenligne sprogscreeningsresultater hos børn som treårige og som skolebegyndere og
dermed se det enkelte barns dansksproglige udvikling.

Indgår i budgetforhandlinger
Mere end to tredjedele af børnene har haft en dansksproglig fremgang. For mere end halvdelen af børnene har den dansksproglige fremgang været markant: Populært sagt har de på tre år oplevet en fremgang, som det normalt ville tage mere end tre år at opnå.

Resultaterne for de sprogscreenede treårige børn med dansk som andetsprog
viser samtidig, at 98,3 pct.af alle børn med dansk som andetsprog har behov for sprogstimulering, når de er tre år.

Forslaget om at bruge opsparing skal behandles i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2013-2016.

srl