Skive tilbyder unge fem sessioner hos fagfolk - uden der skal oprettes en sag
Forebyggelseskoordinator i Skive Daniel Nors.
Foto: Skive Kommune

KL-hæder for forebyggelse:
Skive tilbyder unge fem sessioner hos fagfolk - uden der skal oprettes en sag

Projektet Tidlig Forebyggelse involverer også en række frivillige organisationer og NGO’er.

SKIVE: I Skive Kommunes initiativ Tidlig Forebyggelse er der tale om et tilbud for børn og unge samt unge familier med børn, hvor der ikke oprettes en sag i det kommunale system. Når borgeren ikke skal igennem et visitationssystem, er der mindre bureaukrati, og det sikrer, at hjælpen hurtigt kan målrettes til dem, der har brug for den.  

- Målet er at forebygge alvorlige problemer. Tiden er vores værste fjende, for små problemer vokser sig hurtigt store, hvis der ikke bliver taget hånd for dem, fortæller forebyggelseskoordinator Daniel Nors.

Med Tidlig Forebyggelse kan borgerne få op til fem sessioner hos en af kommunens fagfolk – det kan være hos psykologer, socialrådgivere eller hos sundhedsplejersken. Daniel Nors har alle kommunens åbne tilbud til rådighed i forhold til at sammensætte hjælpen. En af de særlige ting ved Tidlig Forebyggelse er, at hjælpen ikke nødvendigvis slutter hos kommunen, for via et stort opsøgende arbejde, er også en lang række frivillige organisationer og NGO’er involveret. 

- Der er så mange gode tilbud i civilsamfundet, så når nogen har været i forløb hos os, sender vi dem gerne videre, hvis f.eks. Mødrehjælpen eller Sind har et tilbud, der matcher. På den måde får vi måske udvidet familiens netværk og får skabt nye, længerevarende relationer, der rækker langt ud over, hvad vi som kommune kan tilbyde, fortæller Daniel Nors.

Tidlig Forebyggelse er et tilbud, der bor i Skive Kommunes familieafdeling, og idéen udsprang på familiechef Helle Trangbæks kontor. For hende er Tidlig Forebyggelse ment som den ultimative måde at få borgeren i centrum på, og projektet blev sat i søen med det formål.

- Det er så berigende, at vi kan skabe udvikling i fællesskab uden alt behøver at være 100 procent færdigt, men at vi via mod, vilje og lyst til at få tingene til at lykkes, sammen kan finde løsningerne hen ad vejen, siger Helle Trangbæk og roser medarbejderne for at få tingene til at ske.

Ros for mod

Hun roser samtidig også sin chef, direktør i familieforvaltningen, Jan Lund-Andersen, for at have modet til at turde nikke ja til et projekt, der i kommunal sammenhæng stikker lidt ud.

- Tidligere har det måske været lidt vanskeligt for os at finde frem til de rette tilbud til borgere med lettere trivselsproblematikker, og borgerne er først kommet i kontakt med kommunen på et langt senere og noget mere kritisk tidspunkt i forhold til problemernes udvikling. Det ønskede vi at gøre noget ved, og vi var også villige til at prøve noget nyt i forhold til at løse en så vigtig problemstilling, fortæller Jan Lund-Andersen.  

Gennem indsatsen har Skive Kommune formået at løfte både den mentale og fysiske trivsel hos dem, der har modtaget hjælp. Siden maj 2021 har der været 200 henvendelser til Tidlig Forebyggelse, og i marts 2022 er i alt 68 forløb afsluttet. I 86 procent af de afsluttede forløb er trivslen i alle tilfælde steget, viser Skive Kommunes start- og slutmålinger af deltagernes trivsel.

 

Formålet med Tidlig Forebyggelse er at bremse faldende trivsel blandt børn og unge på et så tidligt stadie som muligt. Unge og familier med børn, der har det svært, bliver gennem Tidlig Forebyggelse hurtigt henvist til relevant hjælp uden visitation.

Skive-projektet fik en delt andenplads, da KL's forebyggelsespris blev uddelt på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg. En jury bestående af repræsentanter af kommunale politikere, ledelse og forskere havde på forhånd udvalgt de tre bedste indsatser, og Aalborg løb med førstepladsen for sit ungdomspartnerskab.