Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SKI klar med ny teleaftale

Offentlige myndigheder kan nu igen købe ind på en SKI-rammeaftale inden for tele- og datakommunikation
5. JUL 2011 10.16

En ny rammeaftale er på plads inden for teleområdet, meddeler SKI, Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S.

Den nye aftale "Tele- og datakommunikation 02.08" træder efter planen i kraft den 15. juli. Aftalen består af to delaftaler, henholdsvis 'Telekommunikation og Internet til hjemmearbejdspladser' og 'Terminaler til telefoni og mobilbredbånd'.

SKI har valgt tre leverandører til begge delaftaler, heraf et konsortium til delaftalen om terminaler til telefoni og mobilbredbånd.

SKI oplyser, at de valgte leverandører har budt ind med priser, der ligger cirka 70-80 pct. under deres listepriser. For mobiltelefoni ligger priserne på cirka 65-85 pct. under listepriserne.

Tele- og datakommunikation var blandt de aftaler, som blev opsagt i januar i år som konsekvens af en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Teleaftalen er den første aftale, der træder i kraft af godt 20 rammeaftaler, som SKI lancerer i løbet af et år.

 

srl