Skanderborg Forsyning har ansat ny direktør

KORT NYT7. JUL 2021 13.30

SKANDERBORG: Per Grønvald, som i dag er vand- og spildevandschef i Brønderslev Forsyning, er ansat som ny direktør for Skanderborg Forsyning fra 1. september, oplyser selskabet.

Den nye direktør skal blandt andet stå i spidsen, når Skanderborg Forsyning som led i en ny strukturplan går i gang med at gennemføre en historisk centralisering af spildevandshåndteringen i kommunen. Samtidig venter store investeringen inden for kloakseparering og vandforsyningsanlæg, der skal sikre, at Skanderborg Forsyning også i fremtiden kan sikre sikker drift i takt med øget befolkningstilvækst, højere miljøkrav og stigende fokus på grøn omstilling.

Skanderborg Forsynings nuværende direktør, Bjarne Langdahl Riis, fratræder sin stilling 1. august. Økonomichef Jeanett Bak Jensen vil i august måned også fungere som konstitueret direktør, indtil Per Grønvald overtager posten 1. september.

ak