Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Skaderne efter Operation X

DEBAT De private opholdssteder og botilbud er kommet i offentlighedens og politikernes søgelys. Og ikke for det gode

Af Geert Jørgensen


Baggrunden er de to Operation X-udsendelser, som den 21. og 28. november blev vist på TV2 under fællestitlen 'De sociale plattenslagere'. Og hvor fire ud af de fem steder, som i tv-udsendelserne er blevet hængt ud for urent økonomisk trav, er medlemmer af LOS.

Det er dybt problematisk. Dels fordi LOS som landsforening naturligvis ikke kan afvise, at der er situationer, hvor systemet misbruges og uberettiget udnyttes til personlig vinding, dels fordi det indtryk, sådanne udsendelser efterlader hos såvel skatteborgerne som politikerne, vil kræve lang tid og en enorm indsats at få rettet op på. Uanset om informationerne i tv-udsendelserne er rigtige eller de er forkerte eller misvisende.

Derfor er den værste skade den, som rammer hele den indsats, som udføres professionelt, ansvarligt og på et fagligt og moralsk højt niveau af langt de fleste af medlemmerne i LOS. Og som i sidste ende kun vil føre til, at de børn, unge og voksne, som denne indsats retter sig imod, endnu engang bliver dem, der er taberne. Dem, der svigtes.

Disse konsekvenser har LOS naturligvis som landsorganisation gjort både den ansvarlige TV2-ledelse og den ansvarlige minister opmærksom på.

Udsendelserne har vist, at Operation X, udover en skarp vinkling af historierne, grundlæggende ikke forstår forskellen mellem det at køre projekter, som involverer nogle af samfundets svagest stillede, og det at køre en traditionel virksomhed.

F.eks. oplyser flere af de enkeltmandsprojekter, som har været omtalt i udsendelserne, og som LOS kender til, at der over hele projektperioden har været store udsving i personalenormeringen. Men set over hele projektets løbetid har stederne levet op til sammenhængen mellem prisen og ydelsens omfang og kvalitet.

Billigere end kommunen
Lige præcis sådanne forhold gør, at det er meget vanskeligt at komme igennem med klager og dementikrav for mange af de påstande, som tv-programmerne er kommet med. For disse udsving betyder, at det ikke nødvendigvis er forkert, hvad der er sagt i tv-udsendelserne. Men det er heller ikke rigtigt, fordi det ikke bliver set og fortalt i den sammenhæng, det hører hjemme i.

Ikke mindst dette er netop LOS-medlemmernes store udfordring i det daglige arbejde. Nemlig at det handler om mennesker, om enkeltindivider og om den professionalisme, der hører til at beskæftige sig med den slags opgaver. At TV2 og stationens programfolk ikke har en sådan forståelse og indsigt, kan man ikke nødvendigvis få dementikrav igennem på.

Derfor er det en begrænset trøst, at flere af de kommentarer, som de anbringende kommuner har udsendt i forbindelse med Operation X-udsendelserne, viser to grundlæggende forklaringer på kommunernes brug af private tilbud til de særligt vanskelige sager. Dels at de private tilbud gør det langt billigere, end kommunen selv kunne gøre det, dels, at kommunen mener, at de har fået det, de har betalt for.

Ikke dække over brodne kar
Det er både rimeligt og ønskeligt, at medierne jagter sociale plattenslagere, når de findes. Det sociale arbejde i Danmark kan og skal ikke udføres af plattenslagere 'med snabelen nede i de offentlige kasser', hverken på det faglige eller økonomiske plan. Men det er ikke rimeligt, hvis det sker i en form, som i praksis rammer alle - og i sidste ende allermest dem, som indsatsen på de private bosteder og opholdssteder skal hjælpe til at få et rimeligt og anstændigt liv.

Hvis der er situationer, hvor der kan tales om socialt plattenslageri og om kyniske 'sociale købmænd', er det i alles interesse, at det kommer frem. LOS kan, skal og vil ikke dække over brodne kar. LOS hilser derfor velkommen, at de respektive kommuner nu går ind og undersøger, hvad der er fakta i disse sager. Det tjener både området og de berørte steder bedst, at mere eller mindre veldokumenterede anklager bliver undersøgt til bunds.

LOS vil i den kommende tid gøre, hvad der står i foreningens magt, for at få rettet op på de skader, tv-udsendelserne har lavet. Det kan være i form af juridisk og rådgivningsmæssig bistand til medlemmerne, og det kan være ved at målrette vores informationsindsats til steder og personer, hvor vi har en tro på, at de sammenhænge og vilkår, som er LOS-medlemmernes hverdag, bliver forstået og respekteret.


Direktør for Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud (LOS), Geert Jørgensen