DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

SINE bliver dyrere

Ekstraregning på 16 mio. kr. for SINE-dækning i Storebæltsforbindelsen
KORT NYT4. JUN 2012 9.57

Det kommer til at koste over 16 mio. kr. mere end ventet at udbygge beredskabets fælles radiosystem, SINE, så der også bliver dækning i Storebæltsforbindelsen. For godt nok har staten allerede købt radiodækning hos Dansk Beredskabskommunikation, men det har vist sig, at det oprindelige løsningsforslag ikke kan godkendes af Trafikstyrelsen, og derfor har det været nødvendigt at designe en ny løsning - som altså udløser en stor ekstraregning til staten. Også dækningen i Københavns Metro vil koste mere end budgetteret, oplyser Beredskabsinfo.

SINE er i dag landsdækkende med undtagelse af tre særlige områder: Storebæltsforbindelsen, Lufthavnslinjens tre tunnelafsnit (i Kastrup, Tårnby og Sydhavnsgade) samt Københavns Metro. Alle tre steder er det udfordrende at sikre SINE-dækning, men samtidig er dækningen vigtig, fordi effektiv kommunikationen under indsatser i tunnellerne er særligt vigtig.

ka