Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Silkeborg klar med kvalitetsmodel

Modellen er testet i Handicap- og Psykiatriafdelingen, hvor erfaringen bl.a. var styrket dialog om områdets mål
1. AUG 2011 8.52

SILKEBORG: Silkeborg Kommune indfører nu den såkaldte 'kommunale kvalitetsmodel, et redskab, der kan være med til at sikre god kvalitet og udvikling af mere kvalitet i servicen.

Det gør den gennem et stærkere fokus på en mere effektiv brug af ressourcerne på den enkelte arbejdsplads kombineret med en bedre tilrettelæggelse af det daglige arbejde i forhold til de områdets mål.

Det er desuden ambitionen at få et mere enkelt og effektivt system for aftaler for kommunens opgaver.

En af styrkerne ved den kommunale kvalitetsmodel er, at den understøtter sammenhængen mellem alle lag og led i organisationen. Ambitionen er, at den skal bidrage til at styrke medarbejdernes måde at løse opgaver på - fx både på tværs af enheder og på tværs af faglighed. Og det gør den i særdeleshed ved at skabe tydelig overensstemmelse mellem de politiske visioner og hvordan disse så bliver 'oversat' i det konkrete arbejde, så de er håndgribelige for den enkelte medarbejder.

Handicap- og Psykiatriafdelingen testede i foråret 2010 kvalitetsmodellen. Erfaringerne fra denne pilottest er, at modellen giver en mere systematisk og helhedsorienteret tilgang til at arbejde med kvalitet og udvikling, når kommunen løser opgaver. Den styrker også dialogen om og ejerskabet til målene hos det enkelte arbejdssted.

Den fælleskommunale kvalitetsmodel er baseret på en aftale mellem KL og Regeringen. Parterne har aftalt at anbefale den kommunale kvalitetsmodel som det fremtidige grundlag for at arbejde med kvalitet og for at kunne dokumentere kvaliteten an ydelserne i landets kommuner i de kommende år.

ka