DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Silkeborg føler sig overset i dispensation af ghetto-regler

Yderligere fire kommuner fik i dag dispensation fra ghetto-reglerne, men ikke Silkeborg. Det kan ende med at gå ud over forældre og børnene, vurderer formand for Børn- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune.

SILKEBORG: I dag fik København, Aarhus og Kolding kommuner alle fem års dispensation mens Høje-Taastrup fik ti års dispensation fra de omdiskutterede ghetto-regler, som skal sikre en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder og ghettoer i vuggestuer og børnehaver. 

Dermed træder reglerne ikke i kraft ved årsskiftet for disse kommuner, men det gør de for Silkeborg Kommune, som har fået afslag på deres ansøgning om dispensation for Børnethuset Nørrevænget.

Det er formand Søren Kristensen (S), formand for Børne- og Ungeudvalget og 1. viceborgmester i Silkeborg 'mega ærgerlig over'. 

- Vi har arbejdet dybt seriøst med den her dagsinstitution blandt andet eventuelt at udvide antallet af pladser, som er reserveret til børn som kommer udefra. 40 nye pladser bliver sat i spil nu her. Vi har også lavet andre initiativer i det her udsatte boligområde, og så ærgrer det mig rigtig meget, at vi får det her afslag, siger Søren Kristensen. 

Det vil betyde, at en række forældre nu vil få tilbudt en institutionsplads længere væk i stedet, mens der i forvejen er pres på kommunens institutioner, da kommunen er i vækst.

- Det kan betyde, at vi kan blive nødt til skuffe forældre, som bor i boligområder, som støder op til, fordi de ikke kan få den plads, de gerne vil have, siger Søren Kristensen.

Det kan betyde, at kommunen må anvise pladser, som er meget langt væk, fortæller Søren Kristensen. Forældre kan nu ende med at sende deres børn til insitutioner op mod fire-fem kilometer væk i stedet, da man nu ikke længere kan tilbyde dem en plads hos Børnehuset Nørrevænget.

- Vi stiller det her boligområde i en meget speciel situation, og noget af det, der kan bekymre mig er, at nogle familier så måske holder børnene hjemme. Særligt når det gælder børnehavebørn, kan det være, at nogen ikke vil have en institutionsplads fem-seks kilometer væk, særligt på grund af nogle trafikale udfordringer, siger Søren Kristensen. 

Indsats er blevet overset
Dagens beslutning slår lidt luften ud af den hidtige indsats, mener formanden, som føler sig overset.  

- Jeg synes ikke helt, at man er har set på, hvilke initiativer, vi har gjort i det her boligområde for at imødekomme, at det er udsat, siger Søren Kristensen.  

Blandt initiativerne er, at man har udvidet antallet af pladser for institutionen - også for børn udefra, institutionen er blevet udvidet, og man har afsat ekstra ressource. Ifølge formanden var man godt på vej til endelig at komme i mål, og den manglende dispensation hjælper altså ikke på kommunens indsats for institutionen. 

- Jeg synes nogle gange, at der er lidt lang vej fra Slotsholmen til kommunerne for også at se og anerkende den indsats, vi laver. Det er rigtig ærgerligt. 

Må ikke blive en sovepude
29 ud af 905 mulige institutioner har fået midlertidig dispensation fra kommende regler om bedre fordeling i daginstitutioner. Regeringen vil afskaffe dispensationsmuligheden fremadrettet, lyder det fra Børne- og Undervisningsministeriet. 

- Dispensationsmuligheden må ikke blive en sovepude, som betyder, at vi vender det blinde øje til, så kommunerne ikke får løst problemerne med opdelte lokalsamfund år efter år. Kommunerne må ikke ane nogen som helst smuthuller i fremtiden i forhold til at leve op til deres ansvar og få knækket kurven. Derfor mener regeringen, at vi skal afskaffe dispensationsmuligheden, så kommuner og myndigheder forpligter sig til et håndfast opgør med de problemer, vi ser i disse områder, sagde minister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i forbindelse med den første række af dispensationer.

Ved den første omgang fik Odense, Esbjerg, Roskilde og Svendborg kommuner dispensation fra de skærpede krav, mens Randers ligesom Silkeborg fik afslag.  

 

Kommunerne kan søge dispensation fra to regler:

  • 'Anvisningsreglen': Hvis kommunalbestyrelsen som led i opfyldelsen af pasningsgarantien ønsker at anvise børn, som har bopæl uden for udsatte boligområder, plads i en daginstitution, der er beliggende i et udsat boligområde, skal barnet ligeledes tilbydes en plads i et andet dagtilbud, som ikke er beliggende i et udsat boligområde. 
  • Loft for årligt nyoptag: Der i hver daginstitution højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i daginstitution. For selvejende og udliciterede daginstitutioner med optagelseskompetence samt privatinstitutioner gælder, at kommunalbestyrelsen skal som udgangspunkt opsige driftsaftalen/tilbagekalde godkendelsen, hvis regler ikke overholdes.