Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SF vil ikke fyre men frisætte

DEBAT SF (og S) vil lave aftaler med kommunerne, der indeholder forpligtende aftaler om indsatsområder - med vægt på resultater ikke processen
23. SEP 2011 7.00

Af Meta Fuglsang

Svar på Lars Helleskov Engelbrektsens kronik 22. september 2011

SFs udgangspunkt er ikke at fyre ansatte. Vores udgangspunkt er, at sætte kommunerne fri på en række områder.

Bureaukrati er (mindst) to ting. Dels det bureaukrati der er bundet i centralt fastsatte regler, dvs. de krav, der stilles i lovgivning og andre centralt fastsatte regelsæt om, hvad kommunerne skal gøre og kontrollere. Dels de regler, kommunerne selv sætte op for, hvordan en proces skal forløbe.

Folketinget tager sig af den første slags bureaukrati. Vi har en lang liste over regler, der kan ophæves eller ændres, så kommunernes hverdag bliver mindre bureaukratisk og formalistisk. Når disse opgaver forsvinder, vil der skulle bruges færre timer på administration og kontrol, og dermed - samlet set - bruges færre arbejdstimer på dette.

Samlet set kan det opgøres til et antal stillinger. Så vi vil ikke fyre for at bestemme, hvad der så skal ske. Vi vil fjerne en række af de opgaver, kommunerne har nu, som er overflødige eller som optager alt for meget af medarbejdernes tid. Det skal give kommunerne et råderum til at arbejde med kerneopgaverne.

Der er lavet undersøgelser, der viser hvor lidt tid, en sagsbehandler bruger på borgerkontakt, eller en hjemmehjælper bruger på direkte omsorg, og det er tit skræmmende læsning. Det skal ændres, så der bliver tid til kerneopgaverne. Det, der populært kaldes de varme hænder.

Så kronikken er ikke dækkende for, hvad vi vil, men bygger på andres udlægning af, hvad vi vil.

Et vrangbillede
SF (og S) vil lave aftaler med kommunerne, der indeholder forpligtende aftaler om indsatsområder. Dvs en regulering af kommunerne, der ikke kun er et tal, men som er en reel drøftelse med KL om, hvad der skal arbejdes med. Der skal lægges vægt på resultaterne og ikke processen, så der er forskellige veje for kommunerne alt efter de lokale forhold. Og det skal give en realistisk sammenhæng mellem økonomien i kommunerne og de krav, der stilles til dem. Der er tale om en demokratisering af arbejdet i kommunerne, og ikke en øget styring.

Det er en illusion, at kommunerne har haft handlefrihed under den borgerlige regering. De er mødt med ekstremt meget regulering, og med megen mistillid. Og selvom de i princippet selv kan bestemme inden for rammen, når den er lagt, så er der løbende stillet krav til dem, om at gøre ligesom den kommune med de bedste resultater, uanset sammenhængen.

Den borgerlige regering har et billede af en idealkommune, der er sammensat af alle de (økonomisk) bedste resultater plukket enkeltvis fra den samlede kreds af kommuner. Vi vil respekt for forskellighed.

Så kronikken er et vrangbillede af den politik, SF står for.

MF Meta Fuglsang (SF)