Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SF vil gøre kolde hænder varme ved at fyre op under bureaukratiet

KRONIK Vil partiet mon udfordre det kommunale selvstyre og ændre på forholdet mellem kommunernes frihed og indblanding fra staten

Af Lars Helleskov Engelbrektsen

SF har som bekendt foreslået at erstatte 4.000 bureaukrater med 7.000 medarbejdere i børnehaver, skoler og plejehjem. Det vil sige, at der skal fyres løs i kommunerne. Og ansættes andre fagkategorier i stedet. Et sted skal man vel starte, tænker SF, eller hvad har partiet tænkt sig? Partiet må med udsigten til, at det indtræder i regering, tages mere alvorligt end nogensinde.

SF vil med sit forslag blande sig direkte i det kommunale selvstyre. Det er ellers et anliggende for kommunerne at sammensætte deres bemanding, og når det kommer til de økonomiske rammer for kommunernes virksomhed og realvækst, klares det i en forhandling med regeringen og stadfæstes i økonomiaftalen, der løber et år.

Mon SF vil lave om på forholdet og balancen mellem kommunens frihed og statslig indblanding og på den måde udfordre det kommunale selvstyre?

Og vil SF droppe den årlige økonomiforhandling, så forhandlingselementet erstattes af mere autoritative metoder?

SF ønsker naturligvis at afbureaukratisere den offentlige sektor. Det er sympatisk nok, men det sker ikke ved at afskedige kolde hænder. Det sker ved at lette på lovgivningsmængden, på reguleringsivrigheden, på reguleringsintensiviteten, på politiske hovsa- og lappeløsninger og trang til kontrol af decentrale niveauer.

SF henviser til at udbudsforpligtelsen optager megen administration. Det er utvivlsomt korrekt. Men SF glemmer, at en udbudsrunde kan medføre store besparelser på indkøbsaftaler og at disse besparelser netop kan anvendes på velfærd.

Overreguleringslyst
SF må have fat om roden på problemet, nemlig overreguleringslystne politikere. Og partiet må bekæmpe egen lyst til at blande sig i folks liv og vaner, herunder lade være med at fremkomme med det ene absurde forbudsforslag efter det andet.

Der er kolde hænder og hjerner, fordi der er ydelseskrav, aktivitetskrav, kvalitetskrav, akkreditering, driftsaftaler, dialogmøder, økonomiske begrænsninger og bindinger og derfor budgetkontrol, der er administrative procedurer der skal overholdes, information der skal gives, retssikkerhed der skal garanteres. Der er rettigheder til borgerne, der skal overholdes. Der er forpligtelser, der skal føres tilsyn med overholdes.

Den eneste måde at skære i antallet af kolde hænder på, er at trække velfærdsstaten og kommunen som velfærdsproducent tilbage. Eller bare reducere i dens opgaver og i definitionen af hvad der er fællesanliggender, og hvad der ikke er. SF må tage stilling til, om der skal være færre områder af samfundslivet, som skal udsættes for politik og for regulering. SF må tage stilling til hvilke områder, der ikke længere skal høre under det offentliges sfære og politikernes domæne. Det tror jeg ikke partiet evner, jævnfør tanken om at ændre på udbudsforpligtelsen.

Staten skal rulles tilbage
SF skal tænke på, at staten skal rulles tilbage og det civile samfund i form af familier, venner, kolleger og naboer og fællesskaber, skal tage over. Samtidig med at det personlige ansvar skal være tilstede. Dem der kan tage vare på sig selv skal i højere grad gøre det. Vi skal til at stille krav til os selv og hinanden. Færre skal udstyres med velfærdsrettigheder.

Det bliver en svær erkendelse for SF at skulle trække staten og det offentlige Danmark tilbage. Især fordi de faktisk har mange vælgere i gruppen af kolde hænder, højt placeret i de offentlige organisationer. Måske vil SF henvise til, at de ikke er ivrige efter en mandskabstung stat og mandskabstunge kommuner, men ønsker mere overladt til det civile samfund. Det må vi se, når de går i regering med Socialdemokratierne.

Mit gæt er, at SF slet ikke får held med deres strategi, al den stund at Socialdemokratiet mere end noget andet parti er tilhænger af en offentlig sektor og ikke mener, denne kan blive for stor. Og i Socialdemokratiets forsvar for velfærdsstaten vil partiet givet anføre, at så må løsningen på velfærdsstatens store andel af den samlede økonomi håndteres ved udvidet og udpræget brug af offentligt-private partnerskaber og systemeksport. Det kan mange private firmaer være fristet af, for så kan de også få snablen ned i fælleskassen.


Lars Helleskov Engelbrektsen, cand.scient.adm., ledelseskonsulent


Foto: http://www.flickr.com/photos/redjar/with/113152393/