Serum Instituttet har delt 2.000 kvinders data uden aftale

Statens Serum Institut delte gennem to et halvt år personfølsomme data på 2.000 danske kvinder med en amerikansk forskningspartner uden at have en aftale for, hvordan oplysningerne skulle behandles.

Gennem to et halvt år har Statens Serum Institut, SSI, sendt data til USA uden et juridisk grundlag for overførslerne. Det skriver Altinget. Det viser Statens Serum Instituts egen redegørelse for sagen, som Altinget har fået aktindsigt i.

Det drejer sig om data og biologisk materiale fra omtrent 2.000 kvinder, der har deltaget i et forskningsprojekt. Instituttet overførte mellem 1. januar 2016 og 22. maj 2018 to gange data fra blodprøver og andre prøver med biologisk materiale til Serum Institutets amerikanske samarbejdspartnere ved National Institute of Child Health and Human Development, NICHD.

I samme periode blev der desuden 12 gange delt andre data, der blandt andet inkluderer oplysninger om kvindernes børns kost, sygdomshistorik, udvikling og fødselskomplikationer.

Kammeradvokaten undersøger tal
Der er tale om de samme dataoverførsler, som Sundheds- og Ældreministeriet i december bad Kammeradvokaten undersøge. Sagen fik sammen med ministeriets mistanke om sammenblanding af medarbejdere og Instituttets økonomiske interesser som konsekvens, at Statens Serum Instituts direktør blev midlertidigt fritaget fra tjeneste.

Kammeradvokaten fik dengang til opgave at undersøge, om SSI har sikret, det 'juridiske grundlag for anvendelse og overførsel af personoplysninger til forskningsbrug altid er til stede', som der står i kommissoriet til Kammeradvokaten.

Den manglende juridiske aftale betyder, at de 2.000 kvinder i forskningsprojektet risikerer, at deres data bliver brugt til andre formål end forskning.

Foregik efter indførsel af GDPR
Samarbejdet mellem SSI og NICHD foregik indtil udgangen af 2015 inden for rammerne af den såkaldte Safe Harbour-aftale, der regulerede, hvordan data kunne flyde frit mellem EU-lande og USA.
Da den politiske aftale om Safe Harbour udløb i slutningen af 2015, fortsatte SSI og NICHD med at udveksle data, selvom deres samarbejdsaftale altså ikke længere var gyldig. Det forsatte de med indtil 22. maj 2018, hvor overførslerne standsede, da den europæiske GDPR-ordning trådte til.

Ifølge Serum Instituttets redegørelse var parterne ikke opmærksomme på, at der manglede en juridisk aftale for databehandlingen i perioden.

- Fra 1. januar 2016 var hverken NICHD eller SSI opmærksomme på, at der var behov for et nyt overførselsgrundlag, da Safe-Harbor-ordningen bortfaldt ved udgangen af 2015, skriver Serum Instituttet.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) skriver i en mail til Altinget, at Serum Instituttets redegørelse bekræfter ham i, at det var fornuftigt at bede Kammeradvokaten undersøge sagen nærmere.

- Nu afventer jeg, at Kammeradvokaten afslutter sit arbejde. Når den undersøgelse er færdig, vil jeg tage de skridt, der måtte vise sig nødvendige for at sikre tilliden til SSI's vigtige arbejde, skriver han. 

Statens Serum Institut har ikke ønsket at stille op til interview om sagen.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev