Se, hvem der kom i Lønstrukturkomité

Michael Ziegler fra KL og Anders Kühnau fra regionerne er blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter.

Regeringen har nu nedsat den lønstrukturkomité, som blev lovet ved Folketingets lovindgreb, der afsluttede konflikten på sygeplejerskeområdet. Lønstrukturkomitéen skal blandt andet analysere og sammenligne lønstrukturer og lønudvikling i den offentlige sektor samt belyse konsekvenser af eventuelle ændringer, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Komitéen bliver ledet af professor Torben M. Andersen. Komitéen består herudover af følgende eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Ekspertmedlemmer i Lønstrukturkomiteen:

Mona Larsen (seniorforsker, Vive)
Mette Ejrnæs (professor i økonomi, Københavns Universitet)
Lisbeth Pedersen (forsknings- og analysechef, Vive)
Astrid Würtz Rasmussen (lektor i økonomi, Aarhus Universitet)
Lars Andersen (direktør og cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
Henrik Bach Mortensen (vicepræsident Alde)

Medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter:

Lizette Risgaard (formand Fagbevægelsens Hovedorganisation)
Rita Bundgaard (sektorformand HK Stat)
Mona Striib (forbundsformand Foa)
Grete Christensen (formand Dansk Sygeplejeråd)
Claus Jensen (formand Dansk Metal)
Lars Qvistgaard (formand Akademikerne)
Jacob Holbraad (administrerende direktør Dansk Arbejdsgiverforening)
Signe Friberg Nielsen (direktør Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
Michael Ziegler (K) (formand for KL's Løn- og Personaleudvalg)
Anders Kühnau (S) (formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn)

Der vil i forbindelse med komitéens arbejde blive lagt op til en offentlig høring. Komitéen vil fremlægge sin rapport hurtigst muligt og senest inden udgangen af 2022.

ka