Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Særlig terapi-form får unge ud af kriminalitet og misbrug

Den terapeutiske metode kaldet Multisystemisk Terapi kan støtte forældre i at hjælpe deres børn. Både Aarhus og Herning har egne terapi-teams

Multisystematisk Terapi (MST) er én af de metoder, som indgik i Rambølls analyse af gevinsterne ved kommuners brug af evidensbaserede programmer i arbejdet med udsatte børn og unge, for Socialministeriet.

Med Multisystemisk Terapi (MST) kan en del unge med alvorlige adfærdsproblemer som kriminalitet og misbrug, hjælpes ud af afhængigheden eller den kriminelle løbebane. Forældrene spiller en central rolle i behandlingen, der foregår i de unges hjem og i de sociale netværk, de i forvejen er en del af. Indsatsen kan betyde, at en del unge ikke behøver at blive anbragt på en døgninstitution.

Det viser en opgørelse af de seneste tal over effekten fra Metodecentret, der driver det evidensbaserede MST-behandlingsprogram.

92 pct. undgår kriminalitet
Metodecentrets tal viser, at i alt 72 familier har fået hjælp af MST i 2011. Ved behandlingens afslutning havde 92 pct. af de unge ikke begået ny kriminalitet og 93 pct. af de unge var ikke blevet anbragt eller genanbragt på en institution.

- Vi vil aldrig kunne undgå, at nogle unge skal bo på institution, men i alle de tilfælde hvor det er muligt at hjælpe forældrene med at håndtere den unges problemer i hjemmet, er det både det bedste og det billigste valg. MST har vist sig at være et godt bud på et terapeutisk redskab, der giver god effekt i familierne, siger Birthe Rosendal, programleder i Metodecentret.

Forældre i fokus
Behandlingsmetoden MST kan bruges til familier med unge mellem 12 og 17 år, der har alvorlige adfærdsproblemer, som f.eks. kriminalitet, misbrug, pjækkeri, truende eller aggressiv adfærd.

MST behandlingen kan betyde, at en ung undgår at blive anbragt. Men metoden kan også bruges i situationer, hvor en kommune vælger at hjemgive en ung, der har været anbragt på en døgninstitution. Ved at sætte et MST-tilbud i gang, allerede før den unge forlader døgninstitutionen, kan man forberede og ruste forældrene til, at den unge kommer hjem og bliver en del af familien igen.

Familien omkring den unge får tilknyttet en uddannet MST-terapeut, der samarbejder intensivt med dem i tre-fem måneder. Terapeuten holder bl.a. møder med familien flere gange i ugen, og der arbejdes tæt sammen med alle de mange systemer, den unge er en del af fx skolen, klubben, nærmiljøet og vennekredsen, deraf navnet 'multisystemisk.' Familien kan ringe til MST-teamet 24 timer i døgnet alle ugens dage, hvis de har brug for akut hjælp.

Kommunale MST-teams
Både Herning og Aarhus kommuner har egne MST-teams, som nabokommunerne også benytter sig af.

Jette Cass, der er vejleder for MST-teamet i Herning Kommune, understreger, at forældrene og deres indsats er et vigtigt omdrejningspunkt.

- MST-terapeutens primære opgave er dels at hjælpe forældrene med at genfinde autoriteten og dels at hjælpe dem med at udvikle nye og mere hensigtsmæssige måder at praktisere forældreskab på. Det er vigtigt, at forældrene kan og vil påtage sig ansvaret for at ændre relationen til deres teenagebørn, så de får mere varme og mere reel omsorg ind i forholdet, siger Jette Cass.

Foto: Flickr

lcl