Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Roskilde tilser sår på distancen

Forebyggelses- og socialudvalget vil afprøve ny teknologi til bl.a. sårbehandling. Pengene kommer fra en pulje på 700.000 kr. til udvikling på sundhedsområdet

ROSKILDE: Projektet går ud på at afprøve telemedicin til sårpleje i et samarbejde mellem kommunen og Roskilde Sygehus. Hvis man har diabetes eller af andre årsager ofte har sår på foden, så skal det kontrolleres og behandles effektivt. Ved hjælp af telemedicin kan hjemmesygeplejersken hjemme hos borgeren kommunikere med lægen på sygehuset om behandlingen af såret, fordi lægen kan se såret på sin computerskærm.

- For borgerne betyder den nye teknologi, at de kan spare en række ture på sygehuset. Det er også en fordel, at behandlingen kan foregå i borgerens eget hjem og dermed kendte omgivelser. Da behandlingen fortsat vil have den samme høje kvalitet, som vi kender i dag, er der svært at overvurdere de positive effekter af denne teknologi, siger Morten Gjerskov, formand for forebyggelses- og socialudvalget i Roskilde.

Også KOL behandles
Der vil også blive afprøvet telemedicin i kontakt med borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hvilket ligeledes vil spare borgerne for mange besøg på sygehuset og med samme kvalitet i behandlingen.

Afprøvningen af den nye teknologi sker ud fra de gode erfaringer, som kommunen allerede har med velfærdsteknologi. På ældreområdet er der, med afsæt i en strategi for anvendelse af velfærdsteknologi, afprøvet og indført teknologi, som allerede har medført en effektiviseringsgevinst på 1 mio. kr. Og nu udbredes anvendelsen af velfærdsteknologi, herunder telemedicin, til det øvrige social- og sundhedsområde.

Der er afsat 350.000 kr. til afprøvningen af den nye teknologi.

Foto: http://www.flickr.com/photos/gerlos/3119891607/sizes/z/in/photostream/

lcl