Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Roskilde-budget uden prangende anlægsplaner

BUDGET 2012 Der er dog råd til nyt plejecenter, udvidelse af Roskildehallerne samt penge til at komme i gang med Rockmuseet på Musicon
23. SEP 2011 11.14

ROSKILDE: Socialdemokraterne, SF, Venstre, Konservative og Radikale har indgået forlig om Roskilde Kommunes budget for 2012. Kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten er ikke med i forliget. Det betyder, at 28 af byrådets i alt 31 medlemmer står bag det budget, som færdigbehandles af byrådet 12. oktober.

Udgangspunktet har været på den ene side at finde effektiviseringer og besparelser for at få balance i budgettet - og på den anden side at få genopbygget kassebeholdningen, så der er en større stødpude til de uforudsete udgifter, der kan komme - fx som følge af en hård vinter, skimmelsvamp i en kommunal bygning eller faldende indtægter på grund af krisen.

- De store serviceområder udgør langt den største del af kommunens udgifter. Det er utopisk at forestille sig, at de ikke vil blive berørt, når vi skal lægge et budget, hvor opgaven har været at finde effektiviseringer og besparelser for lige under 100 mio. kr., siger borgmester Joy Mogensen (S).

18 stillinger ryger
Administrationen skal spare 3,6 mio. kr., svarende til ca. 9 stillinger. En yderligere besparelse på administration og ledelse på skole- og børneområdet skal bidrage med i alt 7 mio. kr., hvilket omregnet svarer til ca. 18 stillinger. Rammebesparelser på skole- og børneområdet giver yderligere godt 18 mio. kr. Hertil kommer en lang række større og mindre poster.

På anlægssiden er forligspartierne enige om at afsætte 160 mio. kr. i 2012. Her er sværvægteren det nye plejecenter i Trekroner. Også udvidelsen af Roskildehallerne tages der hul på, ligesom der er afsat penge til at komme i gang med Rockmuseet på Musicon.

- Roskilde er en stor kommune, og vi må ikke sætte udviklingen i stå. Vi har ikke noget stort og prangende anlægsbudget. Men forligspartierne bag budgettet for 2012 lægger op til at gennemføre dels projekter, der er uomgængelige bl.a. for at fastholde en stabil service, og dels projekter som har væsentlig betydning for kommunens videre udvikling, siger Joy Mogensen.