Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Ikke alle i Ringsted kan fremover få det særligt designede Ringstedstativ.
Foto: Ringsted Kommune

Ringstedstativet var fra starten en dyr løsning, senere blev den også besværlig

Leverandør af designede affaldsstativer opsagde kontrakt. Hvad gør man så, når nye regler om ensartet affaldsindsamling er på vej?
28. DEC 2020 10.22

RINGSTED: En stilig renovationsløsning med galvaniserede stativer i stedet for plastbeholdere af standardmodel var fra starten et dyrt valg, da Ringsted Byråd traf det i 2013.

Ringstedstativet hed det særlige design, men nu, efter en opsigelse fra leverandøren og med udsigt til et nyt system baseret på nationale sorteringsregler fra 2021, har løsningen fra dengang vist sig ikke alene dyr, men også besværlig.

Det hører med til historien, at den oprindelige leverandør lukkede sin samlefabrik ned, så snart det aftalte antal stativer var produceret. Kontrakten blev overtaget af den nuværende leverandør, som imidlertid har opsagt den, fordi løbende efterleverede stativer er dyrere at producere, end det kommunen skal betale for dem.

Leverandørens opsigelse af kontrakten kom i maj i år, dagen efter et regeringsudspil, der vil gøre affaldssortering ensartet i hele landet, og som forventes at ville kræve nye stativer til den tid. Kommunens første tanke var derfor at hente stativer i landdistrikterne for at sætte dem ind i boligområderne efterhånden, som der blev brug for dem.

Risiko for skrotning

Det ville have kostet blot 0,6 mio. kr. til de plastbeholdere, der i stedet skulle opsættes på landet, men det var en embedsmandsløsning, der aldrig rigtig vandt politisk genklang. En anden mulighed var at købe et passende lager af Ringstedstativer, så man havde til den mellemliggende periode, men så nemt var det alligevel ikke, eller rettere: Så var det til en helt anden pris pr. stativ.

I det hele taget bød sagsbehandlingen på flere forhindringer. En anden var, at hvis man ville forsøge sig med en anden engangs-leverandør, så skulle opgaven på grund af sin størrelse sendes i EU-udbud - altsammen med stor risiko for, at det hele skal skrottes i 2023, når den eksisterende renovationsaftale udløber, og der i mellemtiden er indført nye regler med affaldssortering i ti fraktioner.

Efter at sagen gennem flere måneder har været sendt frem og tilbage flere gange mellem forvaltning og fagudvalg og en enkelt gang endda i Økonomiudvalget, før det blev sendt tilbage, nåede det i denne måned med hele tre supplerende sagsfremstillinger omsider frem til byrådet. Her blev den endelige beslutning, at man køber et mindre lager af stativer til eksisterende boligområder, og en anden slags beholdere til kommende nye boligområder.

Samlet udgift en mio. kr. Den indledningsvise mulighed med stativer på lager til alle, også til kommende nye boligområder, ville have kostet 4,6 mio. kr.