Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ringkøbing-Skjern beklager problemer i socialrådgivningen

Kommunen har iværksat akut støtte i en række sager mens der arbejdes ihærdigt på at indhente efterslæb i familie-sager, hvor Serviceloven i flere år ikke er overholdt

RINGKØBING-SKJERN: Som omtalt her på dknyt, så har Ringkøbing-Skjern Kommune fået Statsforvaltningens ord for, at kommunen gennem længere tid ikke har overholdt serviceloven.

- Vi beklager selvfølgelig sagen, siger fagleder for Socialrådgivningen, Flemming Højhus Jeppesen:

- Vi har gennem hele forløbet erkendt, at vores sagsbehandling ikke lever op til det loven foreskriver, og det er på ingen måde tilfredsstillende for de familier, der er berørte af situationen. Derfor har vi også arbejdet målrettet på at fjerne efterslæbet.

Efterslæbet var i 2009 på op mod 450 sager. Årsagen til efterslæbet var markante personale- og ledelsesmæssige problemer i perioden fra 2008 til 2009. Her var det ikke muligt at besætte alle ledige stillinger i Socialrådgivningen, ligesom afdelingen i perioden på grund af stress og arbejdsbetingede sygemeldinger havde et af kommunens højeste sygefravær.

En ny opgørelse fra april i år viste, at efterslæbet var nede på 80 sager. Efter planen vil hele puklen være indhentet inden udgangen af oktober i år.

- Vi kan kun konstatere, at det går i den rigtige retning, og så igen beklage over for de familier og børn, der har haft en alt for lang sagsbehandling. Jeg kan garantere for, at vi har et personale, der gør alt, der er i deres magt for, at vi snarest muligt efterlever loven, siger Flemming Højhus Jeppesen.

For at sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp, har Socialrådgivningen i kommunen iværksat en foreløbig akut støtte i alle de sager, hvor der er et åbenbart behov. Støtten sker sideløbende med, at den børnefaglige undersøgelse udarbejdes.

mou

Fakta:
Statsforvaltning Midtjylland konstaterer, at Ringkøbing-Skjern Kommune har overtrådt serviceloven gennem længere tid, ved ikke at overholde den i servicelovens §50, stk. 6, angivne frist.

Servicelovens §50, stk. 6, siger at: Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen.