DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Rigsretten tager fire dommere af Støjberg-holdet

To højesteretsdommere udtræder på grund af inhabilitet. To folketingsvalgte ryger med ud for ligevægtens skyld.

Fire af rigsrettens medlemmer udtræder af det hold, der skal dømme i sagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (løsgænger, eks-V), har Rigsretten selv afgjort i en kendelse.  

Det skyldes, at to af de juridiske højesteretsdommere har nære relationer til centrale personer i sagen og derfor er inhabile.

Som konsekvens udtræder også to folketingsvalgte lægdommere, fordi der skal være lige mange juridiske dommere og lægdommere. Det går ud over Mette Vestergaard Huss (V) og Leif Donbæk Thomsen (SF), der er de to sidste i valgrækkefølgen.

Dermed er Rigsretten nede på 26 dommer i Støjberg-sagen. 18 dommere er minimumsantallet for, at sagen kan gennemføres.

De udtrædende højesteretsdommere er Vibeke Rønne, der er privat ven med den ene af sagens anklagere, advokat Anne Birgitte Gammeljord, og Hanne Schmidt, der er privat ven med daværende afdelingschef i Udlændingeministeriet Lykke Sørensen, som var et centralt vidne under afhøringen i Instrukskommissionen.

Rigsretten har første retsmøde i sagen mod Inger Støjberg 2. september. Der er afsat i alt 36 retsdage i løbet af september, oktober og november. Der ventes dom inden jul.