Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Region må ikke tilbageholde datoer i overlæges personalesag

Region Syddanmark vil begrænse offentlighed i ansættelsessager, men har fået Ankestyrelsen imod sig.

SYDDANMARK: I en sag om aktindsigt i ansattes personalesager har Region Syddanmark fået Ankestyrelsen imod sig på et punkt. Regionen afviste at offentliggøre dato for en psykiatrisk overlæges uddannelse og ansættelse, men den afvisning er Ankestyrelsen ikke enig i.

Regionen argumenterer med, at offentlighedsloven ikke omfatter sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold. Offentlighed om ansættelsessager vil kunne afholde kvalificerede ansøgere fra at søge en stilling, lyder argumentet.

Regionen har imødekommet anmodningen om aktindsigt, når det gælder oplysninger om navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser.

Ankestyrelsen slår i sin udtalelse fast, at retten til aktindsigt i personaleoplysninger omfatter både uddannelse forud for ansættelsen og gennemført videreuddannelse samt oplysninger om uddannelsernes varighed.

Og oplysninger om stilling og arbejdsopgaver omfatter både nuværende og tidligere arbejdsgivere - så efter Ankestyrelsens opfattelse altså også de pågældende tidspunkter.