Hovedstaden øger antallet af praktiserende læger i 2020

KORT NYT28. NOV 2019 14.06

HOVEDSTADEN: Befolkningen i Region Hovedstaden vokser, og på baggrund af den årlige lægehøring og en prognose for lægebehovet, som Region Hovedstaden har udarbejdet sammen med PLO-Hovedstaden og kommunerne, har Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng i Region Hovedstaden vurderet, at der også næste år er brug for flere praktiserende læger.

Politikerne har derfor besluttet at udvide kapaciteten med ni nye lægepraksisser og derudover afsættes en pulje med ti ekstra kapaciteter, som kan tages i brug efter behov. Der er aktuelt 1.070 aktive lægekapaciteter i almen praksis. 

Befolkningstallet i regionen forventes at stige med godt 14.000 beboere fra 2020 til 2021. Derfor udvider regionen allerede nu med yderligere ni kapaciteter for at kunne dække behovet for læger i 2021. Dermed har regionen siden 2017 udvidet antallet af kapaciteter i almen praksis med 50. Hertil kommer de ti ekstra kapaciteter, som afsættes som en reserve.

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev