Regeringen giver visse frikommuneforsøg et år ekstra

Erfaringer fra en række frikommuneforsøg skal blandt andet spille ind i nye initiativer på socialområdet og beskæftigelsesområdet.
26. AUG 2021 12.57

Regeringen vil søge Folketingets opbakning til at forlænge udvalgte forsøg i Frikommuneforsøg II, så de først udløber 31. december 2022, oplyser Indenrigsministeriet.

Det gælder forsøg, som regeringen vurderer har potentiale til at blive helt eller delvist udbredt, eller hvor forsøgserfaringerne indgår i andet arbejde, som ikke ventes afsluttet inden forsøgene udløber den 31. december 2021.

Frikommunenetværkenes erfaringer spiller ind i regeringens arbejde på flere områder. For eksempel skal resultaterne af forsøgene i netværket "Børn som vores vigtigste ressource" indgå som en del af grundlaget for den kommende Barnets Lov.

Derudover er en række af forsøgene allerede blevet helt eller delvist udbredt. Det gælder fx netværket "Én plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren", hvis forsøg har inspireret til en ny lov i 2018, der gav kommunerne mulighed for at lave én samlet handleplan på tværs af forvaltninger for udsatte borgere.

Der er dog også forsøg i Frikommuneforsøg II, som regeringen ikke ønsker at udbrede til generel lovgivning. 

  • 38 forsøg er allerede helt eller delvist udbredt, udbredes helt eller delvist eller følges op i andet regi.
  • 15 forsøg udbredes ikke.
  • 17 forsøg er indstillet eller ikke iværksat.

ka

Se de konkrete opfølgninger.