Regeringen byder lønkomité velkommen

Regeringen bakker op om komité, der skal se nærmere på lønningerne i det offentlige.
21. MAJ 2021 11.40

Regeringen vil på opfordring af fagbevægelsen etablere en såkaldt lønkomité, der skal se nærmere på lønningerne på det offentlige arbejdsmarked. Det skriver Sundhedsmonitor.

- Komiteen skal analysere lønstrukturen på det offentlige arbejdsmarked, og det synes regeringen er en rigtig god ide, sagde skatteminister Morten Bødskov (S) ifølge Sundhedsmonitor, da Folketinget torsdag aften debatterede et borgerforslag om et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969.

Forslaget om en lønkomité er oprindeligt fremsat af Fagbevægelsens Hovedorganisation FH som et indspark i debatten om de kvindefag på blandt andet sundhedsområdet, som oplever, at de som følge af den mere end 50 år gamle reform bliver lønnet dårligere end mandefag.

Efterfølgende har forligsmanden indarbejdet forslaget om en lønkomité i sit mæglingsforslag i konflikten mellem de offentlige arbejdsgivere i kommuner og regioner på den ene side og sygeplejerskerne og radiograferne på den anden.

Anbefalinger klar om et år

Ifølge forslaget fra FH skal komiteen analysere lønstrukturerne i den offentlige sektor under hensyntagen til blandt andet køn, uddannelsesniveau, opgaver og ansvar. Senest om et år skal komiteen ifølge oplægget levere sine konklusioner og anbefalinger.

Regeringen vil med udgangspunkt i forslaget fra fagbevægelsen skrive et kommissorium for komiteen, fortalte skatteminister Morten Bødskov torsdag. Komiteen skal give "et nyt grundlag" for at diskutere problemerne med manglende ligeløn, forklarede skatteministeren. Men han ville ikke love, at regeringen vil følge de anbefalinger, komiteen kommer med.

Mens der altså nu er udsigt til en komité om lønstrukturerne på offentlige arbejdsmarked, er ønsket om et opgør med tjenestemandsreformen foreløbigt skudt til hjørne. Et flertal bestående af regeringen og det meste af blå blok gjorde det nemlig klart torsdag, at de af hensyn til den danske model ikke kan støtte borgerforslaget om et politisk opgør med tjenestemandsreformen.

ibs