DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Redegørelse i balladesag: 132 patienter fik forkert tilbud om lungescanning
Den grafiske fremstillinger viser, hvordan de 625 gennemgåede sager er endt.
Foto: Region Midtjylland

Redegørelse i balladesag: 132 patienter fik forkert tilbud om lungescanning

Nye scanninger har afsløret flere tilfælde af kræft. Regionsrådsformand beder om en bedre vejledning fra Sundhedsstyrelsen.

MIDTJYLLAND: En lægefaglig gennemgang af 625 henvisninger fra det omstridte Diagnostisk Center i Silkeborg viser, at 132 patienter burde have været visiteret til en fulddosis CT-scanning i stedet for den lavdosis scanning, de blev tilbudt.

Det konkluderer Region Midtjylland i den omstridte sag om lungekræftscanninger, som blandt andet kostede ledende overlæge - og regionsrådsmedlem for Venstre - Ulrich Fredberg jobbet i foråret.

Centret i Silkeborg har siden 2016 fundet flere tilfælde af lungekræft tidligt i forløbet end landsgennemsnittet, fordi man har tilbudt lavdosis scanninger ved vage symptomer, hvor man normalt ville nøjes med røntgen.

Men i april 2019 ændrede Sundhedsstyrelsen sine retningslinjer, så enhver mistanke skal føre til fulddosisscanning. I Silkeborg fortsatte man som hidtil, indtil hospitalsledelsen i foråret skred ind. Her blev den gennemgang sat i værk, som nu er færdig.

Af de 132 patienter, som ifølge gennemgangen burde være tilbudt scanning med fulddosis, var de 22 blevet det i mellemtiden, og flere af dem var sendt i kræftpakkeforløb. De øvrige 110 patienter er blevet tilbudt en ny højdosis scanning, og det har 99 taget imod. 

Af dem er fire kommet i lungekræftpakke, heraf har én fået konstateret lungekræft, mens tre er i kontrolforløb.

To er kommet i kræftpakker og har fået konstateret henholdsvis bryst- og nyrekræft, mens fire er kommet i nyt lungemedicinsk kontrolforløb. 24 fortsætter i et lungemedicinsk kontrolforløb, som blev sat i gang efter lavdosisscanningen.

Styrelse må konkludere

Ledelsen i Hospitalsenhed Midt sørger omhyggeligt for ikke at drage nogen konklusioner i den betændte sag, som har givet masser af ballade både på sygehuset og i offentligheden. I stedet bliver det op til Styrelsen for Patientsikkerhed at vurdere sagen og konkludere på baggrund af tallene.

- Patienter kan fortsat være helt trygge ved de undersøgelser og behandlinger, de får på Hospitalsenhed Midt. I Silkeborg arbejder vi også målrettet sammen med centerledelsen om at genetablere arbejdsglæde og glæden ved at udvikle og give de bedst mulige tilbud til patienterne, siger hospitalsdirektør Claus Brøckner Nielsen.

Sagen har ført til store diskussioner i lægekredse om den rigtige undersøgelsesmetode, når der kun er en meget lille mistanke om lungekræft. Tilsyneladende er der også uenighed om, hvad det helt præcis er, Sundhedsstyrelsens retningslinjer er.

De bygger på en udtalelse fra Dansk Lunge Cancer Gruppe, men ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift erkender formanden, Torben Riis Rasmussen, at det er op til den praktiserende læge at vurdere, om en anden undersøgelse end højdosis scanning er relevant. Man skal altså ikke henvise til højdosis ved selv den mindste mistanke.

Men Region Midtjylland har flere gange fået at vide af Sundhedsstyrelsen, at mistanke ikke kan gradbøjes. Derfor har regionsrådsformand Anders Kühanu (S) nu bedt Sundhedsstyrelsen om hjælp til at udrede trådene.

Ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift opfordrer Kühnau i brevet til Magnus Heunicke til, at Sundhedsstyrelsen giver en mere detaljeret vejledning om, hvor meget der er op til et lægeligt skøn.

- Der er endvidere behov for en uddybning af fortolkningen af den i flere kræftpakker anvendte sprogbrug “bør overveje”. Og sidst, men ikke mindst, er det nødvendigt at få tydeliggjort, i hvilke situationer der er frihedsgrader for det lægelige skøn, og ved hvilke symptomer det lægelige skøn er begrænset, skriver han ifølge tidsskriftet.