Rapport afliver idé om at flytte godstrafik fra veje til skinner

De korte afstande i Danmark står i vejen for at flytte mere af godstransporten over på tog, viser rapport fra Transportministeriet.
6. DEC 2021 6.16

I årevis har der politisk været arbejdet på at få flyttet en væsentlig del af godstransporten i Danmark fra lastbiler over på tog. Det vil skabe mindre trængsel på især motorvejene og omkring mange større byer og også gavne miljø og klima, har vurderingen lydt.

Men den plan slår en ny rapport fra Transportministeriet nu endegyldigt i stykker – i hvert fald den del, der handler om at flytte nationalt gods – gods, der sendes og leveres indenfor landets grænser – fra lastbil til tog. Det skriver Jyllands-Posten mandag.

- Det er således generelt set ikke realistisk, at lastbiltransporter erstattes af banegods inden for landets grænser, fordi det grundet afstandene vil være for dyrt og ufleksibelt, lyder den klare konklusion i rapporten "Jernbanegods i Danmark", som Transportministeriet mandag lægger frem.

Det altoverskyggende problem er, at gods først skal fragtes med lastbil fra den virksomhed, det kommer fra, til et godstog. Efter togturen skal godset igen transporteres videre med lastbil.

Står ubrugt hen

To godsterminaler i Esbjerg og Hirtshals er eksempler på forsøg på at flytte gods fra lastbil til tog, der ikke er gået som forventet. Terminalen i Hirtshals har stået ubrugt hen siden 2016, mens terminalen i Esbjerg først for nylig begyndt at modtage to godstog om ugen.

Rapporten påpeger, at når godstransporten med lastbiler næppe bliver mindre, skal der findes klimareduktioner andre steder.

Og det er måske ikke så dumt, mener trafikforsker Allan Næs Gjerding fra Aalborg Universitet.

- I takt med at lastbiltrafik bliver mere miljøvenlig, skal man overveje, hvor meget man skal flytte over. Det bliver nok sådan, at det, man havde forventet, man kunne flytte for at forbedre påvirkningen af klimaet, bliver mindre nødvendigt, siger han.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) støtter op om rapportens konklusion.

- Jeg er enig i, at det ikke er realistisk generelt at erstatte gods på lastbil med gods på jernbane, når det foregår nationalt i Danmark – især ikke hvis det sker over korte strækninger, siger han til Jyllands-Posten.

Ritzau