Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Randers går bodsgang og fortsætter samarbejdet med handicappede

En formulering i et notat til et socialudvalgsmøde fik medier og handicaporganisationer op i det røde felt. Men parterne vil fortsætte det tætte samarbejde, forsikrer de efter et forsoningsmøde onsdag

RANDERS: 'Der er i genopretningsplanen en besparelse ved nedlæggelse af botilbud. Denne besparelse blev væsentlig forøget med vedtagelsen af budget 2011. Til at få gennemført besparelserne er der kun den mulighed, at nogle af borgerne afgår ved døden. Imidlertid er det samlede krav til besparelse nu af en sådan størrelse, at det ikke er sandsynligt, at der vil være så høj en dødsrate.'

Sådan hed det i et notat, Randers' socialudvalg fik til et møde 23. februar. Siden har bølgerne gået højt, og ikke mindst handdicaporganisationer har været vrede og sårede.

Både direktør for Social og Arbejdsmarked Knud Aarup og formanden for socialudvalget beklager nu dybt formuleringen. Og på et møde onsdag mellem kommunen og handicaporganisationerne blev parterne enige om, at sagen ikke skulle ødelægge et årelangt tæt samarbejde.

David Holmberg, formand for Handicaprådet i Randers Kommune siger, at han ikke er begejstret for formuleringen i notatet: 

- Jeg tager udtalelserne som et udtryk for stor desperation, så fortaler man sig let. Men jeg tror på, at der er tale om en enkelt svipser, og at det ikke sker igen. Jeg ser derfor frem til fortsat at være i tæt dialog med Randers Kommune om vilkårene for de handicappede.

Det samme gør Preben Schmidt, lokalformand for Landsforeningen Evnesvages Vel i Randers og formanden for Danske Handicaporganisationer, Jarl Østergaard.

-  Det er i alles interesse, at samarbejdet fortsætter, og det er jeg heller ikke i tvivl om, at det vil, siger Jarl Østergaard.

Politikere undskylder de ikke opdagede formuleringen
I Randers' socialudvalg behandlede politikerne på et møde - også onsdag - notatet med den uheldige formulering og fik en redegørelse af direktør for Social og Arbejdsmarked Knud Aarup.

På den baggrund siger udvalgsformand Susanne Koch (S) i en pressemeddelelse på vegne af et enigt socialudvalg:

- Det er en ualmindelig uheldig formulering. Vi burde have set den på mødet, hvor notatet blev behandlet. Det gjorde vi ikke, og det beklager vi, for vi tager klart afstand fra den og den matcher på ingen måde vores syn på mennesker. Vi glædes over, at handicappede lever længere i dag end for år tilbage. Det skal der slet ikke være tvivl om. Vi ser formuleringen som et udtryk for den desperation, der er, når man skal vende hver en sten for at finde besparelser, som ikke kan undgå at gøre ondt.

- Sammen med forvaltningen siger vi uforbeholdent undskyld, fordi vi har såret en i forvejen udsat gruppe. Vi er glade for, at vi fremover fortsat kan have fokus på det stærke og gode samarbejde med vores handicaporganisationer, siger Susanne Koch.

Landspolitikerne må få øjnene op
Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren beklager endnu dybere formuleringen, som han forklarer sådan i en pressemeddelelse.

- Mit ønske har været at råbe landspolitikerne op, for jeg mener de lukker øjnene for et stort problem, vi har ikke bare i Randers, men i alle kommuner. Nemlig at vi lige nu er tvunget til massive nedskæringer hos nogle af de borgere, der er allermest afhængige af samfundets hjælp, siger Knud Aarup.

I 2009 indgik regeringen og KL en aftale som betyder, at udgifterne til f.eks. handicapområdet ikke må stige. Den aftale medfører, at Randers Kommune siden 2010 har gennemført besparelser på handicapområdet. I Randers sker det efter et kodeks, der skal sikre, at ingen borgere bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt.

- Når vi konstaterer, at en besparelse vil ramme en gruppe borgere uforholdsmæssigt hårdt, ikke mindst hvis det handler om svage borgere, så stopper vi op og begynder forfra for at tjekke, om der skulle være andre muligheder. Vores politikere har derfor tilført handicapområdet yderligere fem mio. kroner, siger Knud Aarup.

Og han tilføjer med appel til Christiansborg:

-Det vi bare også må konstatere er, at vi er der, hvor vi er desperate. Vi er der, hvor besparelser i kommunerne på handicapområdet er nået ud over den absolutte smertegrænse. Vi taler om et område, hvor behovene stiger eksplosivt. Det er et landsdækkende problem, som regeringen må tage alvorligt.

mou