Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Puljemidler til at spore unge med psykiske vanskeligheder

Satspuljen 2011 har 37 mio. kr. fordelt over fire år til projekter, der skal sikre tidlig opsporing og støtte til elever med psykiske problemer på erhvervsuddannelserne

Formålet med puljen er at yde støtte til projekter, der kan hjælpe de elever, der er truet af frafald på grund af psykiske eller eksistentielle vanskeligheder, som hindrer dem i at gennemføre uddannelsen.

Midlerne kan søges af kommuner, erhvervsuddannelser, private organisationer, regioner og frivillige foreninger.

Ansøgningsfristen er 26. april 2011 kl. 12.00.

Læs mere om puljen her

lcl