DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Projekt skal se på brintdrift af Limfjordsfærger
Feggesundfærgen er en af deltagerne i projektet.
Foto: Kim Matthäi Leland, Gonzales Photo, Ritzau Scanpix

Projekt skal se på brintdrift af Limfjordsfærger

Kommuner, færgerier og teknologileverandører sammen om projektet På Brint over Fjorden.
20. NOV 2020 14.04

Et nyt projekt skal undersøge, hvordan to færger på Limfjorden kan ombygges til at sejle på brint, oplyser brancheorganisationen Danske Maritime. Med i projektet er de tre kommuner Thisted, Skive og Morsø, de to færgerier Fursund og Mors-Thy (Feggesundfærgen), samt en række teknologileverandører.

Der er indtil videre ingen færger nogen steder i verden, der sejler med brint som drivmiddel. Brint er dog en løsning på vej ind i transportsektoren generelt, blandt andet fordi brintdrift er klassificeret som nul-emissions teknologi.

- Færger har en lang levetid på mere end 30 år. Det medfører, at der skal tænkes langsigtet, når vi udskifter eller omstiller vores små danske passagerfærger. I 2050 skal vi være CO2-neutrale i Danmark. Derfor skal alle ændringer inden for færgedrift have in mente, at det der bliver ændret i dag, også skal fungere i 2050, siger projektets igangsætter, Ole Jakobsen fra Dansk Energirådgivning.

Projektet er et forprojekt, støttet af Den Danske Maritime Fond. Resultaterne skal fungere som beslutningsstøtteværktøj for de kommunale og private færgeselskaber, når der skal træffes afgørelse om ombygning af færgerne samt indføres brug af alternative drivmidler til fremdrift.

Foruden de indledningsvis nævnte kommuner og færgerier består partnerkredsen bag projektet På Brint over Fjorden af Dansk Energirådgivning, Danske Maritime, Green Hub Denmark, Ballard Power Systems, OSK-Shiptech og Everfuel.

mk