DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Professor: Vandværk og kommune nølede med nitrat-problem

Vandværk i Aalborg fik ulovlig tilladelse til at overskride drikkevandskrav. Ifølge miljøprofessor burde værket og kommunen for længst have løst problemet.
15. DEC 2020 14.42

Miljøstyrelsen indrømmede i sidste måned, at den i årevis ikke havde advaret om, at flere kommuner giver ulovlige drikkevandsdispensationer. Én af 17 nuværende ulovlige dispensationer viser, at Aalborg Kommune og et lokalt vandværk i byen Kølby i en årrække har forsømt pligten til at nedbringe overskridelser af grænseværdien for nitrat i drikkevandet.

Det mener Erik Arvin, der er ekspert i drikkevand og professor emeritus på DTU Miljø, skriver Kommunen.dk. Han kritiserer, at vandværket har brugt næsten seks år uden at have løst problemet. Ifølge ham har kommunen ligeledes forsømt sin pligt.

- Man burde have skruet bissen på over for vandværket. Siden 1973 har målingerne vist, at værket har haft et højt niveau af nitrat. Man skal handle langt før, man nærmer sig en grænseværdi. Og når man så overskrider en grænseværdi, skal man behandle det som en nødsituation. Jeg vil mene, at man har handlet med manglende rettidig omhu. Det virker, som om de har sovet i timen, siger han til Kommunen.dk.

Rådmand i Aalborg, Lasse Puertas Navarro Olsen (EL) er dog uenig i Erik Arvins kritik og fortæller, at kommunnen har fulgt alle vejledninger og regler. Han påpeger desuden, at der ikke er nogen nemme løsninger, og at vandværket ligger i et område, der er ramt af høje nitratkoncentrationer.

 

Læs hele historien på Kommunen.dk.