DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Politikere skal beslutte fordeling af elever på Aarhus-gymnasier
Foto: Finn Frandsen, Ritzau Scanpix

Politikere skal beslutte fordeling af elever på Aarhus-gymnasier

Gymnasierne i Aarhus kan ikke blive enige indbyrdes om fordelingen af elever, og derfor skal regionsrådet nu gøre det.

MIDTJYLLAND: Nye regler gør det muligt for gymnasier at lave lokale aftaler om, hvordan STX-elever skal fordeles på gymnasierne. I Østjylland kan det være en måde at skabe en mere jævn elevsammensætning på gymnasierne i Aarhus på. Gymnasierne ville gerne lave en aftale, men er ikke enige. Det betyder, at regionsrådet skal træffe afgørelsen. Det skal ske inden udgangen af januar, oplyser regionen.

Gymnasierne i Aarhus-området har tidligere fået dispensation til at lave lokale regler, der skulle sikre, at STX-ansøgere fra boligområder med en overvægt af fagligt og pædagogisk udfordrede elever ville blive fordelt ligeligt på byens gymnasier. Igen i år har gymnasierne i 'Fordelingsudvalg Øst' forsøgt at lave lokale fordelingsregler, men der er ikke enstemmighed.

Med de nye regler betyder det, at regionsrådet skal træffe en afgørelse. Senest 1. februar skal regionsrådet i forvejen give Undervisningsministeriet besked om den samlede kapacitet på gymnasieområdet, så inden da skal eventuelle nye fordelingsregler også være på plads.

- Ønskescenariet havde selvfølgelig været, at gymnasierne selv var blevet enige. Men når det ikke har været muligt, er vi som regionsråd naturligvis parat til at gå ind i sagen og træffe en beslutning, som vi kan nu med de nye regler. Alternativet havde jo været, at de almindelige regler for fordeling efter elevernes egen prioritet ville gælde. Og vi har set, hvad det betyder i storbyområder som Aarhus, hvor der ender med at blive en polarisering, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Kigger også på kapaciteten
Fordelingsudvalg Øst havde ønsket at lave en lokal fordelingsaftale, hvor kapaciteten på gymnasierne skulle fastsættes som en del af aftalen. I Aarhus overstiger antallet af STX-pladser efterspørgslen i området, og derfor skal kapaciteten også drøftes politisk. Regionsrådet skal træffe en endelig beslutning den 29. januar.

- De nye regler giver regionsrådet mulighed for at handle, og det skal vi gøre. Men selv om vi har kort tid, er det vigtigt, at vi får mulighed for at mødes med repræsentanter fra fordelingsudvalget i Østjylland, så vi kan høre gymnasiernes synspunkter, inden vi politisk skal drøfte elevfordeling og kapacitet, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

I Fordelingsudvalg Nord (Skive, Viborg og Bjerringbro) har gymnasierne lokalt valgt at lave en aftale om kapacitet. Aftalen skal sikre en styring af STX-kapaciteten i området, der lige nu er for høj i forhold til det forventede antal ansøgere.

I fordelingsudvalgene i den vestlige og sydlige del af regionen er der ikke lavet særlige aftaler.

MG

Fakta

  • De nye regler for elevfordeling gælder foreløbigt i et år. De blev vedtaget i Folketinget i december 2019. Se reglerne her
  • Ifølge reglerne kan et fordelingsudvalg fastsætte lokale elevfordelingsregler med det formål at løse eller imødegå udfordringer af faglig, pædagogisk eller social karakter, som har sammenhæng med elevsammensætningen på en eller flere institutioner i området. Det skal ske enstemmigt.