Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Politiet sigter Naturstyrelsen i sag om udsultet kvæg

Ekstra dyrlægetilsyn og hyppigere kontrolbesøg efter statslig kvægbesætning i Mols Bjerge var i så ringe forfatning, at flere dyr døde, og andre måtte aflives.
13. APR 2021 15.22

På baggrund af en dyrlægerapport og en anmeldelse for dyremishandling har Østjyllands Politi nu rejst sigtelse mod Naturstyrelsen i sagen fra Mols Bjerge, oplyser styrelsen selv.

Ved et tilsyn i februar 2021 ved den statsejede kvægbesætning, der står for naturplejen af statens arealer i Mols Bjerge, fandt dyrlægen dyrenes tilstand stærkt kritisabel, idet dyrenes huld var langt under det, man kan forvente i en normal vinterperiode.

- Vi ser med stor alvor på denne sag, og kan kun beklage, at det er sket. Der burde have været handlet tidligere, så vi havde undgået, at nogle af dyrene i Mols Bjerge blev så afkræftede, at de døde eller måtte aflives. Den slags må selvfølgelig ikke ske på statens arealer, siger direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe.

Hyppigere kontroller

Ud over sigtelsen for dyremishandling har Landbrugsstyrelsens Økologikontrol også gennemført et uanmeldt kontrolbesøg ved besætningen og har foreløbigt konkluderet, at dyrene på daværende tidspunkt ikke har været behandlet i overensstemmelse med dyrevelfærdsloven.

Sagen har nu fået styrelsen til at indføre ekstra dyrlægetilsyn med de græssende dyr i Mols Bjerge, ligesom Naturstyrelsen - så længe sagen ikke er afgjort - vil indføre månedlige dyrlægekontroller i stedet for de hidtidige kvartalsvise.

Styrelsen er i gang med at afklare det nærmere hændelsesforløb og herunder tage stilling til eventuelle ansættelsesretslige konsekvenser, som det hedder i embedsmandssprog. Det fremgår også, at styrelsen ved tilsynet i februar nogle uger forinden taget hånd om situationen ved at fodre og tage dyr på stald.

Styrelsen oplyser til DK Nyt, at der er tale om en besætning på cirka 160 keaturer, hvoraf der i vinterperioden 2021 frem til i dag døde fem køer og to stude, altså ialt syv voksne dyr. Fire af dem måtte aflives.

ka