Politiet rejser sag mod byrådsmedlem, som har spredt personfølsomme oplysninger
Bjarne Overmark i midten er ofte i retten, enten som advokat for klienter eller som her, da han rejste en sag mod Randers Kommune. Nu skal han selv på anklagebænken.
Foto: Annelene Petersen, Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Tavshedspligt:
Politiet rejser sag mod byrådsmedlem, som har spredt personfølsomme oplysninger

Østjyllands Politi har tiltalt byrådsmedlem Bjarne Overmark i Randers for at overtræde sin tavshedspligt. Straffen kan være enten bøde eller fængsel. Straffes han med fængsel, må han forlade byrådet.
24. AUG 2021 12.35

RANDERS: Byrådsmedlem for Beboerlisten i Randers, advokat Bjarne Overmark er blevet tiltalt for at overtræde sin tavshedspligt.

Det fremgår af anklageskriftet, som Kommunen.dk har fået udleveret gennem en aktindsigtsanmodning, at Bjarne Overmark er sigtet både i sin egenskab af at være advokat og som byrådsmedlem.

Tiltalen er den foreløbige kulmination på sagen, som begyndte for snart to år siden, da Bjarne Overmark sendte en mail til en meget stor kreds af modtagere med oplysninger om navnet på den familie, hvis barn var centrum for sagen om mulige seksuelle overgreb i daginstitutionen Stjernehuset i Randers.

I anklageskriftet står der, at Bjarne Overmark "offentliggjorde og videregav navnet på en tidligere sigtet og mellemnavnet på en forurettet i en sag om overtrædelse af straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser".

Til mange medier

Bjarne Overmark sendte først mailen fra sin byråds-mail til byrådet og direktionen i Randers Kommune og til sin private arbejdsmail. Fra den private mail sendte Bjarne Overmark mailen videre til en række andre modtagere. Da han sendte den videre fra sin private arbejds-mail, havde Bjarne Overmark tilføjet: ”til orientering og brug for offentliggørelse”.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt orienterede byrådsmedlemmerne om deres tavshedspligt på baggrund af Bjarne Overmarks mail. Kommunaldirektøren skrev blandt andet: ”Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at videregivelse af ovennævnte oplysninger kan være en overtrædelse af reglerne.”

Østjyllands Politi gik ind i sagen efter en anmeldelse og afhørte blandt andre kommunaldirektøren. Senere fik politiet med en retskendelse adgang til alle Bjarne Overmarks mails samt oversigt over modtagerne, både fra hans byråds-mail og den private mail.

Det fremgår af anklageskriftet, at hans mail nåede ud til 16 forskellige modtagere, herunder fem forskellige medier i Randers og Aarhus.

Valgbarhed i fare

Bjarne Overmark er tiltalt efter straffelovens paragraf 152, som siger, at den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil seks måneder. Og efter straffelovens paragraf 155, som siger, at misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil fire måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil to år anvendes.

Hvis sagen ender med en bødestraf, vil det ikke forhindre Bjarne Overmark i at fortsætte i politik. Men idømmes han fængelstraf, betinget eller ubetinget, vil han miste sin valgbarhed og ryge direkte ud af byrådet.