Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Plejehjem - fra parkeringsplads til hjem

KRONIK Valgfriheden og respekten for individet skal tilbage i de ældres hverdag
13. FEB 2012 11.50

Af Pia Kjærsgaard

Engang havde plejehjemmene - eller datidens 'alderdomshjem' - ofte poetiske navne, men dog med tydelig henvisning til beboernes snarlige fremtid under mulde: 'Solfald' eller 'Aldershvile'. Underforstået; her var endestationen. Her kom man for at dø. Derfor var ord som selvbestemmelse og værdighed som regel fremmedord. De ældre blev parkeret på et sidespor.

I sidste uge kom Ældrekommissionen, som i sin tid blev nedsat på initiativ af blandt andet Dansk Folkeparti, med 43 forslag, der skal forhøje livskvaliteten for de svageste ældre, som bor på plejehjem. De 43 forslag er rettet mod alle aspekter af den ældres liv. Men overordnet er mange af forslagene udtryk for et opgør med umyndiggørelsen af de ældre. Udgangspunktet er, at valgfriheden og respekten for individet skal tilbage i de ældres hverdag.

Det betyder eksempelvis, at de ældre skal være med til at lægge kostplaner. At de ældre skal kunne have husdyr med sig på plejehjemmet. At personalet spiser sammen med de ældre i hyggelige omgivelser, der dufter af årstidens mad. Og at de ældre på alle områder tages med på råd og respekteres som selvstændige mennesker med individuelle baggrunde. Derfor skal også den enkelte ældres 'livshistorie' kortlægges, således, at personalet kender til vedkommendes baggrund, ligesom både pårørende og plejehjemmets omgivelser i langt højere grad skal inddrages i dagligdagen.

Samfundet har ændret sig afgørende de sidste årtier. Frihed og selvrealisering er blevet nøgleord. Også langt de fleste ældre lever anderledes end for blot få år siden. De, som kan, og som har ressourcerne til det, er beskæftiget med et hav af aktiviteter. Nogle elsker at tilbringe tiden på golfbanen, mens andre rejser verden rundt. Ja, mange forældre beklager sågar, at bedsteforældrene har så travlt, at de ikke længere har tid til at passe deres børnebørn. De ældre har kopieret ungdommens måde at leve på - og rigtig mange har heldigvis råd til det.

Beroligende effekt
Men den udvikling er indtil videre gået udenom plejehjemmene. Her har ikke meget ændret sig. Det er netop det forhold, Ældrekommissionens forslag vil ændre. Det skal ikke længere være ensbetydende med umyndiggørelse, at man ikke kan klare sig selv i eget hjem. Plejehjemmene skal sikre trygge rammer, inden for hvilke den ældre fortsat kan udvikle sig. Det er den vigtige pointe i de mange forslag. Plejehjemmet som begreb og institution skal med andre ord opdateres til det 21. århundredes krav om respekt for det enkelte menneske.

For nylig havde jeg selv lejlighed til at besøge et plejehjem, hvor man tillader de ældre at have husdyr. Så snart jeg var kommet inden for døren, kom der en lille glad hund løbende ud fra et af værelserne. Den boede hos en af de ældre beboere. Alene hundens tilstedeværelse var med til at løfte stemningen, og jeg fornemmede en langt større glæde end normalt. Både beboerne og personalet kunne berette, at ordningen med at tillade husdyr var en stor succes. Alt tyder da også på, at netop omgangen med dyr kan have en beroligende effekt på ældre med demens - fordi de kan relatere til dyret, når de berører den varme pels.

At komme på plejehjem er ensbetydende med at blive revet ud af sine vante omgivelser. Samtidig er mange ældre pinligt bevidste omkring, at dette er den sidste station på livets vej. Mødet med rigide regler, mager og ensformig kost, og måske fornemmelsen af at blive behandlet som et anonymt nummer af hvidkitlet personale, er med til at føje spot til skade. Set i det lys er tankerne om at forbyde de ældre at ryge eller at forbyde saftevand, sådan som det blev foreslået af Socialistisk Folkeparti, den rene hån mod den ældre.

Spares en småskilling
Det er nu op til Folketinget og kommunerne i fællesskab at føre så mange af Ældrekommissionens forslag som muligt ud i livet. Visse forslag vil kræve lovgivning fra højeste sted, hvilket vil sige Folketinget. Her er Dansk Folkeparti som sædvanligt at finde i førertrøjen, når det gælder hensynet til de ældre. Men også kommunerne og de enkelte plejehjem bør vise, at de tager rådene alvorligt. Allerhelst så jeg, at der blev skabt en sund konkurrence mellem kommuner og plejehjem - samt et større beredskab til at tage ved lære af de institutioner, som gør det godt.

Og nej: Alle råd er ikke nødvendigvis forbundet med større udgifter. Tværtimod kan udgifterne til sygehusindlæggelser og medicinering vise sig at blive langt lavere i takt med, at de ældres livskvalitet bliver forøget. Forsøg med kalorierig og 'gammeldags'" mad på plejehjem har eksempelvis vist, at de ældre i mindre omfang blev syge. På disse områder skal man være villig til at lære af hinanden.

Endelig håber jeg, at regeringen læser med. Indtil videre har robotstøvsugere og digitalisering af al kommunikation med det offentlige været den eneste 'gave' fra den røde løftebrudsregering til de ældre. Men hvis nogle af Ældrekommissionens forslag indebærer, at der kan spares en småskilling hist og her, kunne det jo være, at også regeringen vil lytte.

I Dansk Folkeparti har vi naturligvis lyttet. Vi var med til at tage initiativ til kommissionen og er meget tilfredse med resultatet. Nu vil vi gå i gang med at gøre så mange af forslagene som overhovedet muligt til virkelighed rundt omkring i landet. Plejehjem skal netop være 'hjem' - ikke en parkeringsplads.

 

MF og partileder Pia Kjærsgaard (DF)