Plejefamilier i fem kommuner får støtte af døgninstitutioner
Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix

Plejefamilier i fem kommuner får støtte af døgninstitutioner

I Vejle, Vesthimmerland, Roskilde, København og Middelfart kan plejefamilier nu få professionel socialpædagogisk støtte.
1. FEB 2020 7.00

Plejefamilier med børn fra Vejle Kommune behøver ikke længere føle sig alene, hvis der fx opstår en konflikt med et plejebarn, og de ikke ved, hvordan den skal håndteres. 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, kan de nu ringe til en akuttelefon og få her-og-nu-vejledning. 

Det er et af de helt konkrete resultater af et projekt, der skal fremme samarbejdet mellem døgninstitutioner og plejefamilier, så plejefamilierne i højere grad får glæde af døgninstitutionernes kompetencer, skriver Socialpædagogen.

I alt er der afsat 14,5 mio. kr. fra den nu nedlagte satspulje, og fem kommuner er i gang med at føre hver sit projekt ud i livet: Vejle, Vesthimmerland, Roskilde, København og Middelfart. 

I Vejle handler det ud over akuttelefonen blandt andet om kurser og supervision, hvor medarbejdere fra døgninstitutioner fx bringer deres specialviden om adhd eller selvskade i spil over for plejefamilier.

– Vi har et vigtigt ansvar i at hjælpe plejeforældrene til at kunne lykkes med deres opgave. Det er derfor centralt, at vi giver plejefamilierne tryghed og tilbyder dem opkvalificering og ekstra støtte, for at de og deres plejebørn kan trives og udvikles bedst muligt, fortæller chef for Familie & Forebyggelse i Vejle Kommune, Anette Ravn Olsen.

Tryghed – men ingen opkald
Akuttelefonen har været åben siden 1. november, men i løbet af de første godt to måneder har den ikke været i brug.

– Og det kommer faktisk ikke bag på mig. Jeg tror ikke, at det er særlig ofte, at man har brug for at ringe her og nu – men jeg tror, at det har en psykologisk betydning at vide, at man har muligheden. Det giver en tryghed. Vi hører vi ofte, at familieplejerne kan føle sig meget alene, siger Anette Ravn Olsen.

Hun håber at akuttelefonen vil blive benyttet, når den bliver mere kendt og de første erfaringer spredes.

Supervision og sparring
I Vesthimmerlands Kommune er det planen, at samtlige plejefamilier skal opkvalificeres med blandt andet ekstra supervision fra et plejefamilieteam bestående af plejefamiliekonsulenter og familiekonsulenter, der har erfaringer fra kommunens døgninstitutioner.

De første 21 plejefamilier har været igennem første forløb, og erfaringerne er rigtig gode, fortæller afdelingsleder Tina Bang fra Familiehuset Vesthimmerland.

– I hvert kvartal er der et tema, som går igen i både gruppesupervision og individuel supervision. Det første tema har været mentalisering men kunne fx også være barnets udvikling eller læring, siger hun.

Samtidig arbejdes der med udviklingsplaner i hver plejefamilie, der er gruppesupervision hver tredje måned, hvor plejefamilierne opdeles i hold og mødes med plejefamiliekonsulent og familiekonsulent. På sigt er det meningen, at opkvalificeringen i Vesthimmerland også skal gælde aflastningsfamilier og netværksplejefamilier.

ka
 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev